Erasmus projekt úplne zmenil môj pohľad na moju budúcnosť

12 februára 2020

Erasmus projekt úplne zmenil môj pohľad na moju budúcnosť a na koncept ako sa stať Európanom.  Začal som s mládežníckou výmenou ako skupinový líder, čo bola pre mňa veľká výzva, prevziať zodpovednosť za celú skupiny. Zároveň som však bol prekvapený, aký efekt mal projekt na všetkých účastníkov. Po tejto skúsenosti som mal túžbu predstaviť možnosti programu Erasmus+ čo najväčšiemu počtu ľudí, prioritne však mladým. Pokračoval som s účasťou na rôznych ďalších projektoch a vždy som priniesol so sebou nových ľudí, ktorým som predstavil tento nový svet.  Skutočne verím tomu, čo robím a myslím si, že možnosť diskutovať o rôznych témach s ľuďmi z iných krajín z nás robí jednotnejšiu komunitu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.