SuperGenerácia

Prečo Podcasty SuperGenerácia?

Každá generácia je svojim spôsobom výnimočná a super a je jedno ktorým písmenom je označená. Cieľová skupina našich podcastov nie sú iba mladí ale rôzne ,,super generácie”, Veď každá generácia si o sebe myslí, že je tá naj. A všetci majú pravdu. Tieto podcasty pomáhajú informovať pracovníkov s mládežou a mladých ľudí o európskych a národných príležitostiach a o tom, kde ich hľadať a ako ich využiť vo svojom osobnom i pracovnom živote. Zároveň otvárajú niektoré z (nielen) súčasných kritických tém a prinášajú na ne pohľady a názory fundovaných ľudí z daných oblastí. Podcasty vznikajú pod záštitou Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže, vďaka spolupráci informačnej sieti Eurodesk (ktorá je súčasťou Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európskeho zboru solidarity) a Regionálnych koordinátorov OPPM - Odboru podpory práce s mládežou a externých spolupracovníkov. Moderuje Michal Hudák ml.

Podcast #1: Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania 

Čo je neformálne vzdelávanie? A prečo je iné ako formálne? Dajú sa vôbec prepojiť? V akom stave je toto prepájanie na Slovensku a v čom u nás ešte máme rezervy? V jednom kresle vysokoškolská pedagogička, v druhom stredoškolák. V pilotnom dieli SuperGenerácie sú hosťami Erika Novotná a Matúš Sukeľ. Podcast si môžeš vypočuť na tomto linku

 

*Podcasty vznikajú pod záštitou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, vďaka spolupráci informačnej sieti EURODESK Slovensko (ktorá je súčasťou Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európskeho zboru solidarity), regionálnych koordinátorov Odboru podpory práce s mládežou a externých spolupracovníkov*

 

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.