European Youth Portal logo - large

and

european-youth-week-2017

Európsky portál mládeže koordinuje Európska komisia, pričom komisia spolupracuje aj so sieťou Eurodesku. Portál ponúka informácie a príležitosti na národnej aj európskej úrovni, ktoré sú zaujímavé pre všetkých mladých ľudí, ktorí žijú, študujú alebo pracujú v Európe. Portál je preložený do 28 jazykov a zapojených je doňho 34 krajín. Európsky portál mládeže informuje o ôsmych hlavných témach - aktívna participácia, kultúra a kreativita, sociálna inklúzia, globálne záležitosti, vzdelanie, dobrovoľníctvo, práca a cestovanie. Zároveň prostredníctvom Eurodesk siete portál odpovedá na všetky otázky mladých ľudí. 

 

Európsky týždeň mládeže sa každé dva roky usporadúva v celej Európe na oslavu a propagáciu mládežníckych aktivít. Počas európskeho týždňa mládeže sa organizujú rôzne podujatia a aktivity vo všetkých 33 krajinách, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+. Najbližší európsky týždeň mládeže sa bude konať práve v tomto roku. 

 

V rámci Európskeho týždňa mládeže Eurodesk veľmi úzko spolupracuje s národnými agentúrami ohľadom navrhovania a organizovania aktivít. V roku 2017, týždeň mládeže kládol dôraz na solidaritu, angažovanosť a inklúziu v súlade s iniciatívami na úrovni Európskej únie, akými sú napríklad Európsky zbor solidarity a oslavy 30 rokov programu Erasmus.