Informujeme všetkých mladých ľudí o možnostiach ako spoznávať svet.

Eurodesk vytvára sieť, ktorá spája vyše tisíc mládežníckych expertov v 35 krajinách sveta, s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o vdelávacích mobilitách a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu.

RYCHLY SPRIEVODCA

Som mladý človek.

A chcem vedieť viac o zahraničných možnostiach.

Pracujem s mladými.

A chcem vedieť ako spolupracovať s Eurodeskom.

NARODNY EURODESK