Informujeme všetkých mladých ľudí o možnostiach ako spoznávať svet.

Eurodesk vytvára sieť, ktorá spája vyše tisíc mládežníckych expertov v 37 krajinách sveta, s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o vdelávacích mobilitách a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu.

RYCHLY SPRIEVODCA

Čo prinesie nová generácia programov?

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstúpili do nového programového obdobia 2021-2027

NARODNY EURODESK