Príklady projektov v oblasti solidarity

Čo je cieľom projektov v oblasti solidarity?

Projekty v oblasti solidarity ponúkajú mladým ľudom možnosť sebarealizácie vo svojej komunite. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dávajú možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu.  

Homeless is more

Práca s bezdomovcami

Skupina mladých ľudí sa rozhodla realizovať projekt v oblasti solidarity, pretože cítili potrebu pomôcť bezdomovcom v svojom okolí. Ich spoločnou víziou je, aby sa prostredníctvom tohto projektu vybudoval most porozumenia medzi mladými ľuďmi a bezdomovcami.

Ako tím pripravili niekoľko aktivít, ktoré pomohli k socializácii bezdomovcov a búraniu predsudkov zo strany mládeže. Spomenúť môžeme napríklad grilovačku, kde mládež varila a chystala jedlo (kúpené za dotáciu), obsluhovala ľudí bez domova a týmto spôsobom vytvorila priestor na rozhovory, aby tak zbúrali u mladých ľudí predsudky o bezdomovcoch. Zo strany bezdomovcov sa snažili o zmenu zatrpknutého pohľadu na mládež a dať im aspoň štipku nádeje a chuti na zmenu ich ťažkej situácie, pretože veľmi veľa bezdomovcov to už vzdalo a rezignovalo. Okrem grilovačky skupinka zrealizovala niekoľko prednášok na rôzne témy, filmové večery a rôzne iné podujatia. S koordinátorkou projektu Simonou Voleskovovou bolo spravených aj niekoľko rozhovorov ohľadom jej skúseností počas projektu. Rozhovor na portáli Dobré Noviny si môžete prečítať tu. Rozhovor pre lifestylový magazín Noizz si môžete prečítať tu.

Moderné vzdelávanie

Téma kritického myslenia

Neformálna skupina mladých ľudí, ktorí realizovali projekt „moderné vzdelávanie“, sa snažili priniesť nové formy vzdelávania do svojho mesta a okolia.
Neformálnemu vzdelávaniu sa už venovali v minulosti cez zážitkové aktivity a larpy, čo bolo, ako sami uviedli, aj čiastočným podnetom k realizácii projektu: "Projekt sme sa rozhodli realizovať, pretože sami sme zažili neformálne vzdelávanie a myslíme si, že je veľmi efektívne a zaujímavé pre prácu s mladými ľuďmi". Ako tému si vybrali kritické myslenie a toleranciu k odlišnostiam, pretože podľa nich, sa práve v týchto témach potrebujú žiaci a študenti v komunite, v ktorej žijú, rozvíjať. Členovia skupiny si prešli školeniami v oblasti moderného vzdelávania a rozhodli sa, že tieto metódy predstavia aj žiakom a študentom zo svojho regiónu. Pri plánovaní projektu komunikovali so školami v danom regióne a pri realizácii s nimi aktívne spolupracovali. Viac informácii o projekte nájdete na webovej stránke mesta Spišská Belá.  

Úsmev prosím!

Téma zdravotne znevýhodnenej mládeže

Projektom chce neformálna skupina dosiahnuť väčšiu informovanosť spoločnosti o zdravotne znevýhodnených ľuďoch a vytvoriť týmto mladým ľuďom priestor, príležitosť inklúzie do spoločnosti.
Cieľom projektu je zapojenie detí so zdravotným znevýhodnením na Orave do aktivít, počas ktorých sa zameriavajú na celkový rozvoj ich osobnosti. Zdravotne znevýhodnení mladí ľudia majú možnosť naučiť sa novým zručnostiam, stretnú sa so svojimi rovesníkmi, zažijú niečo nové. Počas projektu sa realizujú prednášky a workshopy pre rodičov a príbuzných detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, vďaka ktorým sa dozvedia od odborníkov aktuálne informácie, možnosti a rady ako pracovať s konkrétnymi problémami. Ďalším cieľom projektu je väčšia informovanosť verejnosti o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením a ukázanie, že aj títo ľudia dokážu žiť normálny a plnohodnotný život s rovnakými právami, a vedia byť nápomocní komunite, v ktorej žijú.  

Kreatívna recyklácia v obci Lomnička!

Téma recyklácie odpadu

Osady na Slovensku sú často pomerne známe tým, že sa v ich uliciach nachádza množstvo odpadu.
Zasiať semienko kreativity sa preto rozhodla neformálna skupina mladých ľudí práve na základnej škole v Lomničke, kde realizovali workshopy kreatívnej recyklácie - praktické ukážky pretvorenia odpoadu na trvácne a praktické výrobky. Víziou projektu však zároveň aj bolo naučiť deti tieto skúsenosti podávať ďalej, tak dostať deti zo sociálnej bubliny rómskej osady. Viac o projekte si môžete prečítať na odpady-portál.sk alebo reportáž o projekte odvysielala aj Televízia Poprad na tomto linku

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.