Naše projekty_

Eurodesk vedie rôzne projekty v súvislosti s mládežníckým informovaním a participáciou. Každý rok organizujeme úvodnú kampaň s názvom Time to Move all around Europe. Cieľom je poukázať na prácu našich lokálnych multiplikátorov a zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach spoznávania sveta.

 

Eurodesk úzko spolupracuje s Europskou komisiou na dvoch projektov: 

  • Európsky portál pre mládež: viacjazyčná platforma, ktorá poskytuje všetky informácie, ktoré mladý človek potrebuje. 
  • Európsky týždeň mládeže: kampaň, ktorá sa realizuje dvakrát ročne na zvýšenie povedomia o kľúčových Európskych témach týkajúcich sa mladých ľudí. 

Eurodesk ponúka svojím členom množstvo možností budovania kapacít a vzdelávania na Európskej, národnej a lokálnej úrovni. Každý rok oceňujeme najinovatívnejšie projekty a projekty s najvyššou mierou participácie našich lokálnych multiplikátorov prostredníctvom oceňovania Eurodesk Awards. Naša publikácia poukazuje práve na všetky ocenené projekty. Eurodesk zároveň vytvoril nové školiteľské príležitosti na posilnenie kapacít jeho národných Eurodeskových centier a lokálnych multiplikátorov: 

 

  • Euroclasses: praktické moduly, ktoré by mali byť spustené na školách a univerzitách.
  • Odborný školiaci program: praktické moduly na vyškolenie našich multiplikátorov pre hlavnú misiu Eurodesku. 
  • Kompetenčný rámec poradcu pre Eurodesk mobility: profil kompetencii pracovníkov s mládežníckymi informáciami, ktorí sú aktívny v našej Eurodesk sieti                                                                                                                                                                                                                                   

Eurodesk organizuje ročne dve Networkingové stretnutia s 37 národnými koordinátormi a seminár pre multiplikátorov, ktorého sa zúčastňuje vyše 50 multiplikátorov z celej Európy. Národné Networkingové stretnutia sú tiež organizované Národnými eurodesk agentúrami. 

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.