Kontaktuj nás

Na koho sa potrebujete obrátiť?

Môžete kontaktovať samotných zamestnancov Národnej agentúry Erasmus+ alebo našich regionálnych koordinátorov, ktorí pôsobia priamo vo vašom regióne.

Národná agentúra Erasmus+

Regionálni koordinátori

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.