Národná Agentúra 

Erasmus+

pexels-photo-927022

Kto sme?

Národné agentúry vznikli ako podporný orgán Európskej Komisie, ktorá nesie konečnú zodpovednosť za programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Európska Komisia spravuje rozpočet a priebežne stanovuje priority, ciele a kritéria pre obidva programy. Zároveň nesie celkovú zodpovednosť za dohľad nad Národnými agentúrami, ktorých primárnou úlohou je dohliadať na realizáciu programov na úrovni jednotlivých štátov, a ich koordináciu. Národné agentúry pôsobia ako spojivo medzi Európskou komisiou a účastníckymi organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Untitled design (34)

Čo robíme?

Ako národná agentúra:

• poskytujeme informácie o programe Erasmus+ a programe Európsky zbor solidarity
• monitorujeme a hodnotíme vykonávanie programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na Slovensku
• zabezpečujeme propagáciu programov
• vykonávame spravodlivý a transparentný proces výberu projektových žiadostí, ktoré sa majú na Slovensku financovať
• podporujeme šírenie a využívanie výsledkov na miestnej a národnej úrovni
• účinne spolupracujeme so sieťou všetkých národných agentúr a s Európskou komisiou

          Čo Vám vieme ponúknuť?

Podporu

Poskytujeme podporu v rámci prípravy a realizácie projektov

Informácie

Prinášame informácie o programoch Erasmus+

Konzultácie

Môžete s nami kedykoľvek konzultovať váš projekt

Akreditáciu

V prípade, že si ako nezisková organizácia budete žiadať o dobrovoľníka, pomôžeme vám s akreditáciou

Vzdelávanie

Ponúkame rôznu formu vzdelávania sa na rôznych národných i medzinárodných školeniach

Granty

Podpora vašich nápadov prostredníctvom grantov programov Erasmus+

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.