Programy EÚ

Vedeli ste, že program Erasmus+ nie je určený len pre študentov?

Program Erasmus+ pre mládež (ďalej len Erasmus+) je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a mobilitu v oblasti mládeže a práce s mládežou. Je programom Európskej únie v oblastiach mládeže do roku 2020. Program buduje na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe, posilňovaním výchovy a práce s mládežou a mládežníckych stratégií. Cieľom programu je umožniť mladým ľudom získať kompetencie potrebné pre trh práce a ekonomiku, pričom im umožňuje zastávať aktívnu rolu v spoločnosti a dosiahnutie osobného uspokojenia. Program Erasmus+ aktuálne vstupuje do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe. 

Chcem vedieť viac 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste, že v roku 2018 Európska únia rozbehla nový program Európsky zbor solidarity?

Európsky zbor solidarity je nový program Európskej únie, ktorý poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Program prináša unikátnu myšlienku spájania mladých ľudí v budovaní inkluzívnej spoločnosti prostredníctvom podpory zdravotne, sociálne, ekonomicky alebo inak znevýhodnených ľudí a vytváraním priestoru pre aktívne zapojenie sa mladých ľudí v oblasti solidarity. Do projektov programu Európsky zbor solidarity sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Program Európsky zbor solidarity aktuálne vstupuje do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre jeho účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho

Chcem vedieť viac

 

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.