Pool koučov

Pre koho je kouč určený?

Program Európsky zbor solidarity poskytuje mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do širokej škály projektov vo vlastnej krajine aj v zahraničí. Jednou z možností, ktoré program ponúka pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, je aj realizácia vlastných projektov, tzv. projektov v oblasti solidarity, z ktorých budú mať prospech komunity aj ľudia v celej Európe. V rámci žiadosti o grant je možné si požiadať aj o príspevok na kouča. Skupina mladých ľudí však môže v závislosti od svojich potrieb, využívať podporu nie len jedného, ale aj viacerých koučov.

Kto je to kouč? A aká je jeho úloha v rámci projektov v oblasti solidarity?

Filozofia koučovania vychádza z princípu, že najlepším odborníkom na svoj život je každý sám. Preto nikto iný nevymyslí pre seba lepšie riešenie, ako on sám. A k tomu, aby sme našli toto riešenie, potrebujeme nestrannú osobu, ktorá sa na celú vec pozrie s určitým nadhľadom. Práve takouto osobou v projekte môže byť kouč. Preto:

Kouč je osoba, ktorá by mala mať skúsenosti v oblasti práce s mládežou, a samozrejme aj so samotným koučovaním mladých ľudí.

Kouč je nestranná osoba, ktorá nie je zapojená do realizácie projektu v oblasti solidarity, a teda nie je ani členom skupiny.

Kouč môže podporovať skupinu mladých ľudí pri príprave, vykonávaní a hodnotení jej projektu a zohrávať rôzne úlohy podľa potrieb príslušnej skupiny.

Kouč môže uľahčovať a podporovať kvalitu vzdelávacieho procesu a pomáhať pri identifikovaní a dokumentovaní vzdelávacích výstupov na konci projektu.

IMG_6551final

Tomáš Pešek

Certifikovaný kouč
Prečo si vybrať kouča z nášho tímu?

Všetci naši kouči prešli dlhodobým výcvikom podľa kompetencií koučov Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coaching Federation), ktorý viedol skúsený lektor a medzinárodne certifikovaný kouč Tomáš Pešek (ACC), ktorý je aj súčasťou predsedníctva „ICF Slovenská pobočka“Naši kouči sú však skúsení nie len v oblasti koučingu, ale aj v oblasti práce s mládežou. Preto môžeme povedať, že náš tím koučov je dostatočne kvalifikovaný a pripravený vám pomôcť s vašimi projektovými zámermi.

Pre viac informácií o ICF, kliknite sem.

Náš tím koučov

Ako Národná agentúra vidíme obrovský potenciál práve v spolupráci mladých ľudí s koučom. Preto sme prišli s myšlienkou vytvoriť vlastný tím koučov, ktorého cieľom je sprevádzať mladých ľudí počas realizácie projektov v oblasti solidarity. Tím je zložený z 11 koučov, ktorí pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Každý kouč má svoj vlastný príbeh, ako sa dostal ku koučingu, ale čo majú spoločné, je dostatok skúseností v práci s mládežou, s neformálnym vzdelávaním a poslanie pomáhať práve vám, mladým. Zvoľ si preto z nášho tímu koučov, ktorí sú pripravení ťa previesť cestou zmeny v tvojej komunite. Odporúčame kouča osloviť aspoň dva týždne pred uzatvorením výzvy na predkladanie projektových návrhov, aby ste sa spoločne vedeli dohodnúť na vzájomnej spolupráci v dostatočnom časovom predstihu.
IMG_6572final

Helena Zadžorová

Spiš a okolie

Dlhodobo sa venujem mladým ľuďom. V roku 2011 sme spolu s ďalšími mladými otvorili klub pre mladých Face club v Spišskej Belej. Klub doteraz funguje vďaka mladým dobrovoľníkom, ktorí sú ochotní byť tam pre druhých. Mojou úlohou je byť s nimi keď to potrebujú. Okrem toho sa venujem zážitkovému a neformálnemu vzdelávaniu mladých ľudí. Podieľala som sa na tvorbe zážitkových programov a larpov pre mladých. Baví ma robiť veci tak, aby bavili aj druhých, ale zároveň mali pridanú hodnotu. Neformálne a zážitkové vzdelávanie je na to skvelým nástrojom. Koučingu sa venujem s prestávkami od roku 2012. Koučing je pre mňa cesta k pokladu ktorý má každý z nás ukrytý v sebe. Kouč je sprievodca na ceste za pokladom, ktorý ti nepovie kde presne máš hľadať, ale prostredníctvom otázok ti pomôže aby si poklad objavil ty sám. A čo koučing v tíme? No, jednoducho hľadáš poklad s partiou, už nie tvoj vlastný, ale váš spoloční :)

IMG_6392final

Bohunka Brenkusová

Banskobystrický kraj
Participovala som na rôznych vzdelávacích a charitatívnych projektoch v spolupráci s medzinárodnou rozvojovou organizáciou FIDA (napr. sponzorstvo detí v Indii). Taktiež som viedla a rozvíjala preventívny program v oblasti HIV/AIDS v diverzitných komunitách. Dlhodobo sa venujem práci s mládežou, ľudom pôsobiacich v multikultúrnom prostredí, humanitárnym pracovníkom, komunitám s rôznou duchovnou tradíciou, angažujem sa pri vytváraní kvalitatívnych a štrukturálnych zmien v rôznych tímoch a organizáciách. V spomenutých a iných oblastiach používam koučing ako nástroj k rozvoju jednotlivca i komunity. V koučingu a v práci, ktorú robím, mi záleží na tom, aby ku každému človeku bolo pristupované s úctou - k takému aký teraz je - a zároveň ma fascinuje možnosť sprevádzať a podporovať ľudí v ich úžasnej schopnosti rásť a meniť sa, čím sa stáva ich život radostnejší a kvalitnejší.
IMG_6567final

Miriam Bachledová

Bratislava, Trnava, Poprad a okolie

Mladosť je skvelá vec, plná dobrodružstva, nápadov, elánu, odvahy a silnej viery vo vlastné sny. A to je aj dôvod prečo vidím veľký zmysel v práci s mládežou, prečo ma tak baví a prečo sa jej venujem už niekoľko rokov, najskôr ako dobrovoľníčka, neskôr ako vedúca mládežníckeho klubu a následne ako pracovníčka s mládežou. Taktiež si uvedomujem, že práve mladí ľudia môžu byť strojcami zmien, ktoré sú kľúčové pre nich a pre ich okolie. Dobrovoľnícke projekty Európskeho zboru solidarity sú skvelou príležitosťou ako tieto zmeny dosiahnuť. A práve do tohto ste pozvaní aj vy a ja vám ponúkam svoju pomoc. Koučing je skvelý nástroj ako sprevádzať mladých, procesom, bez toho, aby sa im do toho zbytočne zasahovalo. Dokonalo dopĺňa moju predstavu o práci s mladými, kedy sa zodpovednosť deleguje na nich, pretože VY ste schopní, VY na to máte a ja vás rada týmto procesom, pri vašom projekte, budem sprevádzať.

IMG_6383final

Denisa Francan

Košický a Prešovský kraj

Manažovanie projektu EZS a tímu, ktorý má synchrónne fungovať minimálne po dobu jedného roku je veľká výzva a zároveň  aj nesmierna príležitosť k osobnému rastu jednotlivých členov tímu. Ako však udržať ťah na bránku a nestratiť zo zreteľa cieľ?  Práve koučing je nástroj, ktorý stimuluje kritické myslenie a hľadanie vlastných odpovedí prostredníctvom správne formulovaných otázok položených v správny čas  nestrannou osobou, ktorej ale záleží na úspechu tímu. Dobrý kouč sa tak stáva veľkou pridanou hodnotou celého procesu. Mojou osobnou túžbou je vidieť mladých ľudí rásť a  prekračovať zdanlivo neprekročiteľné bariéry, či už na úrovni jednotlivca alebo tímu. Za tie roky, ktoré sa pohybujem „vo svete projektov“ som si uvedomila, že to, či bude alebo nebude projekt úspešný, do veľkej miery závisí na správnom nastavení procesov na jednej strane a na efektívnej medziľudskej komunikácii, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte..... a ako kouč vám v tomto môžem podať pomocnú ruku, cieľ cesty však ostáva vo vašich rukách..

IMG_6563final

Martin Vrábel

Prešov, Košice a okolie

Som vyštudovaný psychológ, lektor a mladý ambiciózny kouč. Venujem sa tiež zážitkovej pedagogike v organizáciách Plusko a Relevant, n. o. Mojou hlavnou cieľovou skupinou v koučovaní sú európski dobrovoľníci a mládež zapojená v projektoch organizácie Mladiinfo. Mám teda skúsenosť s osobnými a zároveň projektovými témami. Pri koučovaní mám rád neformálnosť, autentickosť a využívanie rôznych koučovacích nástrojov.  Koučovanie vnímam ako efektívny nástroj na vytiahnutie skrytého potenciálu, ktorý drieme jednak v každom z nás, ale tiež v tímoch ako takých. Pomáham tiež nastavovať a sledovať ciele v programe DOFE. Skúsenosti mám aj s prácou so sociálne znevýhodnenymi skupinami (odchovanci detských domovov, trestanci).Práca s mladými ľuďmi, novými nápadmi či túžbou po zmene mi je teda veľmi blízka a rád budem súčasťou niečoho nového.

IMG_7620 2 Veľká

Helena Klepáčová

Nitriansky kraj

Práci s mládežou sa venujem približne 15 rokov. Keďže som vzdelaním ekologička, na začiatku mi boli najbližšie environmentálne zamerané projekty, ktoré som tvorila a realizovala pre deti z MŠ, ale aj pre žiakov ZŠ a SŠ. Neskôr som ako školiteľka podporovala mladých ľudí v písaní, realizácii a vyúčtovaní ich malých projektov v NP KomPrax, pôsobila som tiež ako posudzovateľka projektov Erasmus +. Mám dlhoročné skúsenosti s organizáciou podujatí pre verejnosť, propagáciou a sieťovaním. V súčasnosti k mojim srdcovým témam patrí kariérová výchova a poradenstvo, scitlivovanie voči ľuďom s rôznymi druhmi znevýhodnenia, všímavosť voči sebe a práca s emóciami, sebapoznávanie. Koučingu sa venujem od roku 2017 a najradšej motivujem mladých ľudí k odvahe snívať a svoje sny realizovať. S radosťou vás podporím v malých krokoch k lepšiemu pri svojom vlastnom sebarozvoji, ako aj v prospech komunity, v ktorej žijete. A to všetko tak, aby vás to hlavne bavilo :)

MR foto

Marcel Rypák

Žilina a okolie

Som obyčajný chalan z hôr, ktorý veľa dostal a chce to ďalej dávať. Na strednej animátor, neskôr dobrovoľník, až doteraz. Príležitosti chytám za krk a snažím sa ich premeniť na užitočné veci pre mladých, tímy, komunity, firmy aj spoločnosť a či rodinu. Koučovaniu sa venujem od 2017. Baví ma pracovať v tíme, pripravovať nové zaujímavé stretnutia na výmenu skúseností. Venujem sa facilitácii v oblasti inovácii a vzdelávania. Pracujem ako koordinátor pre mládež v Sekcii pre mládež ŽSK. Momentálne sa učím ako sa zameriavať na rozvoj silných stránok, a nie ako nás to učila škola. Pamätám si citát mojej triednej učiteľky v prvý deň na strednej škole – „Dieťa vie, čo chce, dospelý (cháp zrelý) vie čo treba.“ A dospelým aj mladým ešte predtým odporúčam koučing! V čom je koučing užitočný a v čom ti viem byť nápomocný? Pomôžem ti pomenovať príležitosť, overiť ju a sústrediť sa na jej silné stránky v témach ako sú: digitalizácia, podnikanie, zelené témy, umenie, dobrovoľníctvo, manažment, tímová práca, vzdelávanie, angažovanosť, motivácia, atď. Nemáš čo stratiť, buď uspeješ, alebo sa niečo naučíš. A keď uspeješ, aj tak sa neprestaneš učiť. Času je málo, tak nerobme zbytočnosti, ktoré nikto nepotrebuje. Solidárne projekty sú doteraz najlepšou možnosťou pre teba, ako sa prestať nudiť. Úprimnosť, autentickosť, proaktivitu, humor v rozhovore, sú hodnoty, ktorým dávam prednosť.

IMG_6376final

Petra Papierníková

Bratislavský, Košický a Prešovský kraj

Pri mojich začiatkoch projektovej manažérky mi chýbala osoba, ktorá by ma naviedla, spýtala sa tú správnu otázku. Vďaka koučingu sa pre mladých tou osobou stávam ja. Vyštudovala som psychológiu a primárne a preprimárne vzdelávanie, s kamošmi sme založili organizáciu EduEra, kde informujeme a vzdelávame mladých ľudí na Slovensku a v zahraničí. Som lektorka Národnej agentúry Iuventa a pôsobím aj ako lektor a facilitátor pre mnohé slovenské a zahraničné organizácie. Ako kouč som už v solidárnych projektoch ESC pôsobila a tímy, ktoré som koučovala realizovali neuveriteľné veci. Neváhajte a buďte aktívni, zapojte sa do Zboru solidarity! Koučing je úžasná skúsenosť, počas ktorej jednotlivé kroky vášho veľkého plánu budete prerážať s ľahkosťou a objavovať svoj a tímový potenciál.

IMG_6592final

Martin Gbúr

Košice a okolie

Koučovaniu sa venujem od roku 2017 vďaka školeniam, ktoré som absolvoval v rámci medzinárodného projektu “Coach it up!“, určeného pre slovenských a zahraničných dobrovoľníkov v rámci programu Erasmus+ a teraz Európsky zbor solidarity. Projektom v oblasti vzdelávania mládeže sa venujem od vysokej školy, čo je už takmer 20 rokov (som ročník výroby 1979). A v súčasnosti pôsobím aj ako lektor, školiteľ v oblasti osobného rozvoja, mäkkých zručností, medzinárodného dobrovoľníctva (som školiteľom pre Národnú agentúru programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na Slovensku) a sprevádzam mladých ľudí ako kouč, na ich ceste realizácie projektov v rámci lokálnych solidárnych projektov.  Rád vám pomôžem pri realizácii vašich predstáv v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania či už pri vymýšľaní projektov alebo pri ich uskutočňovaní. ☺  Som zos Košíc a rád sa s Vami stretnem kdekoľvek to bude možné. Motto: Úspech nás motivuje pokračovať, neúspech nás učí ako veci robiť lepšie. Impossible is nothing, just do it.  ;-)

IMG_6388final

Marianna Potanovičová

Prešov, Bardejov a okolie

Práci s mladými sa venujem intenzívne od roku 2013 v Rade mládeže Prešovského kraja, ktorej som momentálne aj predsedníčkou. V rámci koučingu som absolvovala dlhodobý vzdelávací program "Koučing ako špecifická metóda vzdelávania mladých."Tématicky sa vo svojej práci zameriam na rozvoj mäkkých zručností mládeže - prezentačné zručnosti, timemanagment, kritické myslenie, advokácia, projektový manažment. Vediem tím Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja, pre ktorý som vypracovala dlhodobý vzdelávaco-mentoringový program imProve práve na zlepšenie mäkkých zručností.Okrem mládeže sa venujem aj oblasti kultúry a v rámci Bašta - kultúrno-komunitného centra v Bardejove, mám na starosti event manažment, fundraising a marketing.Teší ma, že vám budem môcť byť nápomocná.

IMG_6396final

Martina Hudáková

Bratislavský a Trnavský kraj

Štúdium som ukončila na Slovenskej technickej univerzite (STU), kde som študovala odbory personálna práca a priemyselný manažment. Vďaka tomuto zameraniu dokážem prepájať technické, humanitné a ekonomické myslenie, a riešiť široko kontextové úlohy. Počas školy som začala pôsobiť ako lektorka pre projekt KomPrax, kde som vzdelávala mladých v oblasti prezentačných, komunikačných, finančných a projektových zručností s ohľadom na tímovú prácu.V roku 2015 som rozbehla nadáciu pre finančné vzdelávanie mladých, ktorá do roku 2019 vyškolila vyše 11 000 žiakov. Pôsobila som tam ako lektorka a projektová manažérka. V súčasnosti pracujem ako manažérka finančného vzdelávania Národnej banky Slovenska. Som presvedčená, že každý má v sebe potenciál robiť veľké veci. Čo však tými veľkými vecami myslíme, je dosť individuálne. Preto vnímam koučing ako úžasný nástroj na objavovanie týchto ukrytých pokladov v jednotlivcoch aj skupinách. Pri koučovaní sa snažím byť analytická, držať si potrebný odstup a pokladať vyzývajúce otázky nútiace človeka nielen veci prehodnotiť, ale aj nájsť riešenia, či zdroje.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.