Erasmus+ šport

Čo prinesie nový program Európskej únie Erasmus+ v oblasti športu? Ponúkame niekoľko najčastejších otázok a odpovedí!

Program Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu je zameraný na oblasť neformálneho vzdelávania a jeho cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 13 až 30 rokov a pracovníci s mládežou. Súčasťou tohto druhu vzdelávania sa môžete stať aj Vy vďaka grantovej podpore programu Erasmus+, ktorého súčasťou je aj oblasť športu.

ErasmusPlus_2021_27-social_medias_HOR-Sport_infos-EN
Žiadosti v oblasti športu sa podávajú elektronicky priamo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli, takže celý proces funguje na rozdiel od národných agentúr pre program Erasmus+, na centralizovanej úrovni a projekty sa podávajú iba v Bruseli a nie na Slovensku. Slovenská Národná agentúra pre oblasť mládeže a športu v tomto prípade pôsobí najmä ako poradný a informačný poradcu o tejto možnosti.
V oblasti športu je výzva zameraná na Kľúčovú akciu 2 – (KA2) Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, konkrétne na tieto akcie: 1) Kooperačné partnerstvá v oblasti športu 2) Drobné partnerstvá v oblasti športu 3) Neziskové športové podujatia Európska únia prostredníctvom programu Erasmus+ podporuje projekty v oblasti športu, ktoré by mali spĺňať nasledovné ciele: * Podpora účasti na športe a pohybových aktivitách * Podpora integrity a hodnôt v športe * Podpora vzdelávania v športe a prostredníctvom športu * Boj proti násiliu, rasizmu, diskriminácii, radikalizácii a neznášanlivosti v športe.
Prostredníctvom tohto programu sa nepodporujú činnosti, ako sú: športové súťaže pravidelne organizované medzinárodnými, európskymi alebo národnými športovými federáciami resp. ligami, profesionálne športové súťaže. Program Erasmus+ podporuje rozvoj európskeho rozmeru v oblasti športu, tým že umožňuje vytvárať partnerstvá, šíriť a deliť sa o skúsenosti a poznatky v rozličných otázkach týkajúcich sa športu na európskej úrovni.

Najbližší termín na podanie žiadostí o finančnú podporu projektov v oblasti športu v rámci programu Erasmus+ bude 23. marca 2022. Žiadosti v oblasti športu sa podávajú elektronicky priamo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli. Link na samotné (výzvy pre šport sú nasledovné: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG-LOT1, ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO, ERASMUS-SPORT-2021-SSCP) a projektovú žiadosť nájdete priamo TU: https://bit.ly/2R6nw2J

V prvom rade Vám odporúčame dobre si preštudovať aktuálneho Sprievodcu programom Erasmus+ pre rok 2021.

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. 

Európska komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) organizovali Online informačný deň o športe v rámci programu Erasmus +, aby informovali potenciálnych žiadateľov o politických súvislostiach, budúcom programe, zjednodušení a možnostiach financovania v roku 2021. Najnovšie informácie a všetky prezentácie sú vám k dispozícii TU https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-erasmus-sport-info-day_en.

Bližšie informácie o športu na hlavných stránkach EK nájdete TU (nižšie v časti ,,selection results,, sú zverejnené všetky podporené projekty v tejto oblasti z predchádzajúceho obdobia)

https://wayback.archive-it.org/12090/20210122034109/https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2020_en

Základné informácie o športe na úrovni EÚ a prehlaď podporovaných akcií na SK nájdete tu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_sk

Podrobnejšie informácie ohľadom, grantov, iniciatív, výskumov a európskych politík pre oblasť športu v AJ nájdete tu:  https://ec.europa.eu/sport/

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.