Takže si myslíte, že to všetko viete

(So You Think You Know It All- SYTYKIA)

SYTYKIA bol európsky projekt na zvyšovanie povedomia na podporu štruktúrovaného dialógu EÚ s mladými ľuďmi a bol to prvý modul, vyvinutý ako súčasť stratégie Eurodesku na komunikáciu s mladými ľuďmi o tom, prečo je pre nich EÚ dôležitá, aké príležitosti existujú v Európe pre mladých ľudí a povzbudiť každého mladého človeka, aby vyjadril svoje názory na európskej úrovni.

Projekt sa realizoval v 12 krajinách EÚ v poslednom trimestri roku 2007 a prvom trimestri roku 2008. Viac ako 2 000 mladých ľudí zo škôl, mládežníckych organizácií a iných mládežníckych štruktúr sa zúčastnilo európskych stretnutí zameraných na zvyšovanie povedomia. SYTYKIA bola ďalej rozvíjaná v sieti Eurodesk partnermi, ktorí jej poskytli národnú perspektívu.

Pomôžte si tým, že pomôžete druhým

(Help Yourself By Helping Others- HYHO)

HYHO bol druhý európsky modul na zvyšovanie povedomia vyvinutý s osobitným zameraním na oblasť politiky dobrovoľníctva. HYHO navrhol Eurodesk ako reakciu na Európsky rok dobrovoľníctva v roku 2011 s cieľom ešte viac pozdvihnúť profil dobrovoľníctva. Cieľovou skupinou boli školy, mládežnícke organizácie a iné miestne mládežnícke štruktúry. Stretnutia sa skončili povzbudením mladých účastníkov, aby podnikli nejaké konkrétne kroky, aby zmenili svoj vlastný život tým, že sa dobrovoľne prihlásia.

Right2Move

Right2Move kampaň zameraná výlučne na informovanie európskej verejnosti alebo špecifických cieľových skupín o ich právach ako občana EÚ počas Európskeho roka občanov v roku 2013. Cieľom bolo spojiť práva občanov s hmatateľnými výhodami pre mladých ľudí, ako je právo pohybovať sa po EÚ a slobodný pobyt, základné práva na vzdelanie a právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu. Kampaň sprevádzala súťaž o plagát. Víťazi mali možnosť prezentovať svoje plagáty na YO!Feste 2013 v Bruseli.

Ponuky na poslednú chvíľu

Last Minute Offers (LMO) webová stránka bola nemeckým projektom bezplatnej európskej viacjazyčnej databázy venovanej podpore medzinárodných projektov vzdelávacej mobility pre mladých ľudí priamo v ich jazyku. Európska verzia LMO bola spustená v roku 2015. LMO bola založená na systéme vysielajúcej a hosťujúcej organizácie, ktorý poskytuje bezpečné prostredie pre mladých ľudí na účasť na medzinárodných projektoch. Informační pracovníci Eurodesk skontrolovali a overili všetky predložené ponuky pred ich zverejnením na stránke. Projekty usporiadané na LMO boli (spolu)financované ponuky neformálnej vzdelávacej mobility. Ponuky LMO boli neskôr zlúčené do databázy programu Eurodesk, ktorú je možné prehliadať na stránke Príležitosti. Nemecká verzia LMO je stále funkčná a aktualizovaná.

Connected publications

Eurodesk@YO!Fest 2013

Resources