O Eurodesku_

37

krajín

39

koordinujúcich kancelárií

3008

multiplikátorov

1750000

oslovených mladých ročne

Eurodesk je medzinárodná nezisková asociácia založená v roku 1990. Ako podporná organizácia k programu Erasmus+, Eurodesk prináša dostupné a komplexné informácie o vzdelávacích mobilitách pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Eurodesk zároveň vytvára informačnú sieť, ktorá spája vyše tritisíc mládežníckych expertov v 37 krajinách sveta, s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o vzdelávacích mobilitách a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu. Eurodesk je hlavným zdrojom informácii o mládeži zaoberajúcich sa Európskymi politikami, informáciami o mobilitách a nových príležitostiach. Odpovedá na otázky a poskytuje poradenstvo pre mobilných mladých ľudí v celej Európe. Eurodesk pridáva a aktualizuje obsah na Európskom portáli pre mladých, a tiež na tomto portáli odpovedá na otázky.

Eurodesk spravuje okolo 3000 miestnych poskytovateľov informácii o mládeži, takzvaných “multiplikátorov”, ktorými sú regionálne alebo miestne organizácie pracujúce s mladými ľuďmi. Organizácie nasledovne posúvajú informácie mladým ľuďom a poskytujú im podporu pred a počas mobility. Multiplikátormi môžu byť mládežnícke centrá, asociácie, samosprávy atď., ale napriek ich rôznorodosti, jadro ich misie ako multiplikátorov Eurodesku je rovnaké. Eurodesk zabezpečuje kvalitu služieb vo všetkých 37 krajinách Eurodesku, a zároveň ponúka jeho členom kvalitné školenia, podporu a prístup k informačným službám a nástrojom zameraných na mládež.

História Eurodesku

Celé to začalo v roku 1990... odhaľ príbeh, ktorý je za našou organizácie!

Štruktúra Eurodesku 

Eurodesk je spravovaný výkonným výborom, ktorý pozostáva z 5 až 7 členov výkonného výboru, z ktorých jeden je prezident.

 

EEC je riadiacim orgánom siete s mandátom na plánovanie smerovania organizácie, pričom aktivity a kampane by mala vykonávať na európskej aj na národnej úrovni. Členovia EEC zohrávajú svoju rolu aj pri budovaní partnerstiev s inými organizáciami, ak je to v prospech Eurodesku.

 

Chcem vedieť viac o výkonnom výbore.

 

Eurodesk Brussels Link (EBL) je koordinačný orgán siete a tiež manažérsky orgán Eurodesk značky. Jeho rola je poskytovať podporu pri naplňaní misie Eurodesku v rozličných krajinách a uľahčiť komunikáciu prebiehajúcich projektov, a to interne aj verejne. EBL preto pravidelne vydáva publikácie a iniciuje a koordinuje kampane a aktivity na Európskej úrovni, ktoré sú následne realizované v 37 krajinách Eurodesku. 

 

EBL tiež poskytuje overené (z prvej ruky) európske informácie o mládežníckych mobilitách, ako aj nástroje na školenia, riadenie informácii, hodnotenie kvality a komunikáciu s Eurodesk officers v rôznych krajinách. 

 

EBL podporuje Európsku komisiu v rozvíjaní a udržiavaní Európskeho portálu pre mládež, tiež v pravidelnom editovaní Európskeho obsahu, hodnotení kvality národných centier Eurodesku a poskytovaní technickej podpory. 

 

Chcem vedieť viac o Eurodesk Brussels linku

Eurodesk má 37 národných koordinujúcich kancelárii, v ktorých národní koordinátori pracujú spoločne na naplňaní misie Eurodesku na národnej úrovni. Národní koordinátori poskytujú podporu multiplikátorom pri organizácii rôznych eventov, a zároveň im sprostredkúvajú informácie o mládeži. Na národnej úrovni, koordinátori spravujú Európsky portál pre mládež a organizujú národné eventy a kampane. Ďalšou funkciou Národných Koordinátorov je uverejňovať publikácie a komunikačné materiáli vždy, ked je to potrebné. 

 

Niektorí národní koordinátori pravidelne komunikujú s mladými ľudmi prostredníctvom eventov, niektorí zase nie. Vždy to závisí od národnej štruktúry, v ktorej pracujú. V každom prípade, národní koordinátori odpovedajú na otázky, ktoré dostávajú od mladých pochádzajúcich z rovnakej krajiny.   

 

Vyhľadávať národné kancelárie.

Eurodesk má vyše 3000 multiplikátorov v 37 krajinách Európy. Multiplikátori sú lokálne organizácie (mládežnícke centrá, asociácie, samosprávy), ale napriek ich rozmanitosti, hlavné poslanie zostáva rovnaké. Jednu z najdôležitejších úloh v štruktúre Eurodesku plnia práve multiplikátori, ktorí udržiavajú priami kontakt s mladými ľudmi prostredníctvom eventov a kampaní, ktoré sami organizujú. Multiplikátori teda informujú priamo mladých ľudí o príležitostiach v Eurodesku a poskytujú poradenstvo na základe svojich osobných profilov. 

 

Vyhľadať multiplikátorov.

Misia eurodesku

je pozdvihnúť povedomie o mobilitách medzi mladými ľuďmi a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu.

kľúčové publikácie

Screen Shot 2018-08-14 at 09.48.52
Screen Shot 2018-06-11 at 13.08.01
Screen Shot 2017-12-04 at 10.48.05
Screen Shot 2018-06-11 at 15.34.39

10 kľúčových princípov Eurodesku

 • práca s kvalifikovaným a vyškoleným personálom

 • bez poplatkov

 • zohľadňujeme individuálne požiadavky

 • Poskytujeme informácie a poradenstvo pre všetkých mladých ľudí

 • poskytujeme neutrálne informácie

 • odkazujeme na iné informačné služby

 • umožňujeme prístup k lokálnym a regionálonym informáciam v celej 
  Európe 

 • poskytujeme informácie založené na svedectvách a pravdivých príbehoch

 • Odkazujeme predovšetkým na programy s finančnou podporou

 • Pracujeme s overenými a dôveryhodnými zdrojmi

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.