EuroPeers

Kto sú EuroPeers? 
EuroPeers sú mladí ľudia, ktorí sa aktívne zúčastnili európskych programov pre mládež ako Erasmus+, alebo Európsky zbor solidarity.  Navštevujú školy, mládežnícke kluby, kultúrne centrá a pešie zóny, aby svojim rovesníkom porozprávali o svojich skúsenostiach mladých Európanov. Informujú mladých ľudí o európskych  programoch pre mládež a iných mobilitách, či iniciatívach v Európe. Maľujú živý obraz toho, čo to znamená byť Európanom.
O čom je projekt EuroPeer? 
Myšlienka Europskeho projektu EuroPeer vznikla na základe názoru, že nikto iný nedokáže lepšie opísať skúsenosť s programom, ako ten, kto ho sám zažil. Ciele projektu sú:  
 • EuroPeers informuje a motivuje mladých ľudí o možnostiach vzdelávacej mobility prostredníctvom programu Erasmus + alebo Európsky zbor solidarity na základe ich vlastných skúseností.
 • EuroPeers zvyšuje viditeľnosť a trvalo udržateľné šírenie a využívanie výsledkov programu Erasmus + alebo výsledkov programu Európskeho zboru solidarity.
 • EuroPeers zvyšuje informovanosť o európskych témach týkajúcich sa mladých ľudí
 • EuroPeers podporujú seba a ostatných mladých ľudí, aby sa v Európe stali informovanými, motivovanými a aktívnymi občanmi
 • EuroPeers oslovujú mladých ľudí s nedostatkom príležitostí prostredníctvom prístupu typu peer-to-peer a na základe ich osobných skúseností

Viac informácií o medzinárodnej sieti sa dozviete na tu.

logo-EuroPeers

Kto sú EuroPeers?

Ako sa stať EuroPeerom? 

Zúčastnili ste sa na projekte Erasmus+ napríklad v rámci Mládežníckej výmeny alebo dobrovoľníctva v rámci Európskeho zboru solidarity, a bol to pre vás taký vzrušujúci zážitok, že ho chcete zdielať s ostatnými? Chcete ich motivovať, aby to prežili a stali sa aktívnou súčasťou Európy?

Ak ste na obidve otázky odpovedali áno, tak sa môžete pripojiť k sieti EuroPeers prostredníctvom jedného z mnohých tréningov organizovaných cez SALTO. Aktuálne školenia nájdete na tomto linku.

Tréningové kurzy (školenia), ktoré trvajú niekoľko dní a sú organizované počas celého roka, sa ponúkajú ľuďom, ktorí sa chcú stať EuroPeers. Je to vynikajúca príležitosť začať plánovať vaše prvé vlastné podujatie a spoznať mladých ľudí z rôznych krajín - vrátane tých vašich -, ktorí chcú urobiť  to isté. Tam sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako pripraviť a zorganizovať svoju vlastnú udalosť EuroPeer.

Články súvisiace s EuroPeers.

75388345_2734772559920099_5674897093718704128_o
História EuroPeers

Projekt EuroPeers mal svojich predchodcov v projektoch rôznych krajín. Tieto projekty boli vytvorené Národnými agentúrami programu Erasmus+.

 • V Nemecku bol projekt EuroPeers vytvorený v roku 2005. V rokoch 2005 – 2014 sa okolo 650 EuroPeers zúčastnilo školení, organizovali a viedli viac ako 800 rôznych aktivít v celom Nemecku.
 • V júli 2012 boli v Poľsku zriadení ambasádori pre program Erasmus+:  Youth in Action (Mladí v akcii). V prvom roku bolo vyškolených 25 ambasádorov na podporu poľskej Národnej agentúry (NA), pri propagačných aktivitách pre mladých ľudí a posilnenie ich osobného rastu. Týchto 25 ambasádorov si získalo obrovskú pozornosť a uznanie.
 • V roku 2009 Rakúsko začalo vysielať mladých ľudí na nemecké školenia EuroPeers. A tak rakúska NA podporila EuroPeers v Rakúsku v ich aktivitách.
 • Skupina mladých v Estónsku sa počas minulých rokov angažovala, aby mohli predstaviť program YOUTH IN ACTION – (Mladí v akcii) a propagovala neformálne vzdelávanie.
 • V roku 2013 Nórsko začalo prvé školenie nórskych EuroPeers. Bolo vyškolených 9 mladých a hneď začali so svojimi prvými aktivitami s obrovským nasadením.
 • Táto vlna inšpirovala belgicko-flámsku NA, aby sa zapojila do posledného rozvoja a všeobecných EuroPeers projektoch na európskej úrovni a začali so vzdelávaním mladých na flámskej úrovni.
 • V máji 2014 sa týchto 6 krajín stretlo, aby pripravili strategický plán a aby načrtli všeobecné porozumenie a víziu europeizácie projektov mladých na národnej úrovni. Iné krajiny začali s projektami mladých alebo zvažujú zapojenie sa do všeobecných európskych projektov.
74661742_10221692339606558_5874498174017601536_o copy 3
Príbehy mladých EuroPeers

75196355_10221682507240755_4267708852264239104_o

Loore Vau

75464352_10221682535361458_5075780706756460544_o

Lisete Tammeveski

74848864_10221682585682716_3849621376868548608_o

Mario de Vicente

74893751_10221682614523437_1463633491932479488_o

Anna-Leea Määttä

72944280_10221700483490150_8006188458471063552_o

Paul Ailioae

75640749_10221692254604433_6739846814721114112_o

Em Keal

74598542_10221700797498000_6750209458409832448_o

Fiona Surth

75474210_10221700551051839_2217227903932825600_o

Maria Zaharieva

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.