Výskumy RAY

Do ktorých výskumných projektov sme ako Národná agentúra zapojení?

Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu aktívne participuje na výskumných projektoch v rámci nadnárodnej siete RAY. Aktuálne sme zapojení do výskumných projektov: RAY MON (Výsledky a dopad programu ERASMUS+), RAY SOC (Výsledky a dopad programu Európsky zbor solidarity), RAY LEARN (Stratégie a postupy vzdelávania a rozvoja organizácií) a RAY COR (Vplyv pandémie COVID 19 na prácu s mládežou v Európe). 

1. RAY MON - Výsledky a dopad programu ERASMUS+

Výskumný projekt RAY MON predstavuje nadnárodnú analýzu výsledkov prieskumov uskutočnených s účastníkmi a realizátormi projektov v rámci EÚ programu Erasmus+ počas celého programového obdobia . Na zbere a vyhodnotení dát spolupracujú Národné agentúry z 31 krajín vrátane Slovenskej národnej agentúry ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu.

RAY MON 2015 - 2016:

Skrátený sumár: link na sumár

Výskumná správa: link na správu

Správa so štatistickými údajmi: link na správu

 

RAY MON 2017 - 2018:

• Výskumná správa: link na správu

• Správa so štatistickými údajmi: link na správu

 

RAY MON 2019 - 2020:

• Výskumná správa: link na správu

• Správa so štatistickými údajmi: link na správu

 

RAY MON 2014 - 2020:

• Národná výskumná správa: link na správu

• Prezentácia najdôležitejších zistení z Národnej správy o výsledkoch a dopade programu ERASMUS+ za celé programové obdobie 2014 - 2020: link na prezentáciu

• Výskumná správa: link na správu

 

Tematické výskumy - RAY MON Inklúzia:

• Výskumná správa 2020: link na správu

• Skrátený sumár 2020: link na sumár

 

RAY MON - Národné špecifiká:

• Výskumná správa 2020: link na správu

2. RAY SOC - Výsledky a dopad programu Európsky zbor solidarity

Výskumný projekt RAY SOC („SOlidarity Corp“) má cieľ vytvoriť pevný základ pre implementáciu a ďalšie vykonávanie programu Európsky zbor soliradity. Cieľom výskumného projektu je analyzovať proces implementácie Európskeho zboru solidarity a preskúmať rôzne aspekty, ktoré si z pohľadu zainteresovaných strán programu vyžadujú ďalšiu pozornosť.

 

• Výskumná správa 2020: link na správu

Skrátený sumár v anglickom jazyku 2020: link na sumár

• Skrátený sumár v slovenskom jazyku 2020: link na sumár

3. RAY LEARN - Stratégie a postupy vzdelávania a rozvoja organizácií

Výskumný projekt RAY LEARN predstavuje nadnárodnú analýzu výsledkov prieskumov uskutočnených v súlade s úlohou preskúmať stratégie a postupy vzdelávania a rozvoja organizácií.

• Národná správa 2020: link na správu

4. RAY COR - Výskumný projekt o vplyve pandémie COVID 19 na prácu s mládežou v Európe 

• Prehľad literatúry 2020: link na správu

• Výskumná správa 2020: link na správu

• Stručné informácie - časť 1, 2020: link na správu

• Prezentácia najdôležitejších zistení z Nadnárodnej správy o vplyve pandémie COVID 19 na prácu s mládežou v Európe po prvej vlne pandémie: link na prezentáciu

Viac informácií o výskumnom projekte RAY nájdete na jeho oficiálnej stránke: www.researchyouth.net

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.