Publikácie

voľby 2024

Infokit ku voľbám do EP 2024

Rok výroby: 2024

Cieľom tejto príručky je poskytnúť detailnejšie informácie o pravidlách a princípoch volieb do Európskeho parlamentu. 

Snímka obrazovky 2023-01-19 174617

Handbook on the lump sum funding model

Rok výroby: 2024

Cieľom tejto príručky je poskytnúť detailnejšie informácie o pravidlách a princípoch Kľúčovej akcie 2: Partnerstvá pre spoluprácu. Príručka zároveň obsahuje množstvo užitočných informácií určených pre prípravu, realizáciu ako aj úspešné ukončenie projektu.

publikacia_1

(NE)BEZPEČNE V SIETI

Rok výroby: 2021

Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore

Vďaka grantovému programu Erasmus+, cez ktorý je podporený projekt (Ne)bezpečne v sieti, sa spojil tím odborníkov a odborníčok a mimo iného pripravili aj publikáciu, určenú hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale aj pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie do škôl.

thumbnail_prvá strana Informovanie mládeže...._page-0001

Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti

Rok výroby: 2021

Medzinárodná informačná sieť Eurodesk spojila svoje sily s organizáciou ERYICA a vydali publikáciu "informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti" (Greening Youth Information Services) s cieľom preskúmať úlohu informačnej práce s mládežou v kontexte klimatickej núdze a poskytnúť konkrétne tipy a príklady osvedčených postupov pri navrhovaní a poskytovaní ekologickejších informačných služieb pre mládež. 

Ako komunikovať svoj projekt_page-0001

Ako komunikovať svoj projekt

Rok výroby: 2021

Predstavujeme vám publikáciu, ktorá ponúka príjemcom grantov Erasmus+, Európsky zbor solidarity a Kreatívna Európa podrobný návod na komunikáciu projektov a ich výsledkov. Cieľom tohto sprievodcu „Ako komunikovať svoj projekt“ je povzbudiť príjemcov grantov, aby sa podelili o svoje príbehy a výsledky projektov s miestnymi komunitami, zainteresovanými stranami a inštitúciami EÚ. Publikácia vás bude sprevádzať vaším projektom vo všetkých potrebných fázach komunikácie, od plánovania až po vyhodnotenie. Čoskoro bude dostupný aj v SJ.

Národná štúdia 2014 2020

Národná štúdia 2014/2020 - Výsledky a dopady programu Erasmus+ pre oblasť mládeže. 

Rok výroby: 2020

Cieľom analýzy je preskúmať dopady programu Erasmus+ a prispieť tak ku kvalitnejšej realizácii programu a k lepšej príprave budúcich programov určených pre mládež. 

FAQ_K2

Najčastejšie otázky ku KA2- Strategickým Partnerstvám

Rok výroby: 2021

Najčastejšie kladené otázky a odpovede.

publikacia-ezs-v8

Solidaritou k zmene

Rok výroby: 2020

Cieľom publikácie „Solidaritou k zmene“ je poskytnúť žiadateľom v rámci programu Európsky zbor solidarity komplexné informácie o projektoch v oblasti solidarity. Publikácia Vás prevedie komplexnými informáciami od predloženia projektového zámeru až po realizáciu samotného projektu. Okrem teoretických informácii a užitočných tipov nájdete v publikácii aj príklady dobrej praxe z už realizovaných projektov v oblasti solidarity na Slovensku.

e-mladeznicka-vymena

Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách

Rok výroby: 2020

Publikácia „Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách“ je zdrojom teoretických a praktických informácií o KA1 – Mládežníckych výmenách. Publikácia umožňuje mladým ľuďom vytvoriť si obraz o mládežníckych výmenách z perspektívy účastníka ako aj organizátora mládežníckej výmeny. Prostredníctvom publikácie čitateľ získa komplexné informácie o priebehu mládežníckych výmen, rady kde získať viac informácií, možnosti zapojenia sa do mládežníckych výmen ako aj praktické príklady mládežníckych výmen na Slovensku a výpovede účastníkov.

Publikácia Zapoj sa do inklúzie

Zapoj sa do inklúzie!

Rok výroby: 2021

Zámerom publikácie „Zapoj sa do inklúzie!“ je osloviť organizácie, pracovníkov s mládežou a facilitátorov, ktorí už môžu byť čiastočne skúsení v realizácii Európskych mládežníckych projektov, ale nemajú veľa skúseností s implementáciou inkluzívnych projektov, do ktorých sú zapájaní prioritne mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením. Hlavným cieľom je podporiť ich, posilniť a rozvíjať ich zručnosti k viac inkluzívnej, rozmanitej a senzitívnej práci s mládežou a poskytnúť im potrebné znalosti k práci so zdravotne znevýhodnenými mladými ľudmi. Okrem toho, je to pozvánka na reflexiu inkluzivity už realizovaných mládežníckych projektov a objavovanie potencionálnej inkluzívnej práce s mládežou.  

2017_youth-01-inclusion-and-diversity-leaflet-sk

Inklúzia a rozmanitosť práve teraz !

Rok výroby: 2017

Program Erasmus+ je programom pre všetkých mladých ľudí. Neustále sa snažíme zapojiť aj tých, ktorí bojujú s nedostatkom príležitostí. V tomto informačnom letáku nájdete všetky základne informácie o projektoch a takisto aj informácie o možnostiach participácie.

nobarriers_a5_final2

Bez bariér, bez hraníc

Rok výroby: 2016

Príručka „Bez bariér, bez hraníc“ poskytuje pracovníkom s mládežou a organizátorom mládežníckych projektov (pre ľudí s postihnutím a bez postihnutia) konkrétne tipy a návody, ako ľahšie zvládnuť aktivity a projekty s ľuďmi so zmiešanými schopnosťami. Príručka vám pomôže s prípravou mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia, ale taktiež vám poskytne praktické rady pre cestovanie a návody na prispôsobenie vášho programu rozličným potrebám mladých ľudí.

nove_pdf_bookmarks_okok_final

Bookmarks - slovenská verzia

Rok výroby: 2018

Publikácia BOOKMARKS je príručkou boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam. BOOKMARKS je výborným nástrojom pre odborníkov pracujúcich s deťmi, no i dospelými v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania k ľudským právam a v boji proti nenávistným prejavom. Veríme, že slovenský preklad príručky Rady Európy BOOKMARKS nájde svoje využitie v rámci práce s mládežou, aby nenávistné prejavy nemali v tolerantnej spoločnosti svoje miesto.

komprax-uspesne-projekty_final

KomPrax úspešné projekty

Rok výroby: 2015

Publikácia KomPrax úspešné projekty predstavuje príklady dobrej praxe projektov mladých vedúcich. V publikácii nájdete vyjadrenia realizátorov 24 konkrétnych projektov, ktoré boli podporené v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.

slabikar_digital_sk_Page_001

Šlabikár neformálneho vzdelávania

Rok výroby: 2020

Nastavenie vzdelávacích cieľov je len jedným z prvkov kvalitného neformálneho vzdelávania. O tom, na čo všetko by sme ešte mali myslieť, ak usilujeme o kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, sa môžeš dočítať v metodickej príručke Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. V ňom nájdeš zrozumiteľným jazykom podanú teóriu toho najpodstatnejšieho pre kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. A keďže vieme, že praktický rozmer je dôležitý, teóriu vždy sprevádzajú aj príklady z praxe a praktické cvičenia.

sprava-o-mladezi-2018_popularizovana_Page_01

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia)

Rok výroby: 2018

Táto Správa je už tretím komplexným materiálom z dielne IUVENTY, ktorý monitoruje život mladých ľudí a prácu s mládežou na Slovensku za ostatné 4 roky a informuje o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí. Hlavným cieľom Správy bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí v deviatich sledovaných oblastiach, ktoré reflektujú potreby mládeže a tematicky zodpovedajú cieľom Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Správa sa opiera o dáta z relevantných výskumov a o zistenia deviatich expertných skupín koordinovaných IUVENTOU, ktoré boli spracovávané v priebehu roku 2017. Zámerom Správy je zabezpečiť na základe zistení kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Dôležité zistenia uvádzané v Správe boli prezentované aj na Konferencii „2MB – dva milióny budúcností / Správa o mládeži 2018“ v Bratislave, v termíne 21. – 22. 6. 2018.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.