Európsky týždeň mládeže 2021

Pozývame vás stať sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021!

Európsky týždeň mládeže 2021 sa uskutoční v týždni od 24. do 30. mája.  V celej Európe sa budú konať rôzne zaujímavé a inšpiratívne podujatia pod heslom „Budúcnosť máme vo svojich rukách“. Budúcnosť sa formuje už teraz. Každý z vás môže prispieť k stanoveniu konkrétnych cieľov a pridať ruku k dielu. Tento rok navyše spúšťame nové programy EÚ pre mládež na roky 2021 – 2027! Nový Erasmus+ a Európsky zbor solidarity poskytnú mladým ľuďom príležitosť na to, aby sa viac angažovali v spoločnosti, prispievali k ekologickým projektom, čelili budúcim výzvam vďaka lepším digitálnym zručnostiam a stali sa inkluzívnejšími a otvorenejšími voči rozmanitosti.

Aké sú hlavné ciele Európskeho týždňa mládeže 2021?

Európsky týždeň mládeže 2021 na Slovensku 

Témy Európskeho týždňa mládeže budú diskutované na národnej úrovni prostredníctvom rôznych online aktivít v týždni od 24.-30.mája 2021. Téma „Naša budúcnosť v našich rukách“ umožní diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité, ako napríklad: aktívna účasť v spoločnosti, inklúzia a rozmanitosť, ochrana životného prostredia či zdravie.

Prečo práve hesloBudúcnosť máme vo svojoch rukách“?

Myslíte si, že viac mladých ľudí by malo byť aktívnych? Želáte si, aby sme žili v inkluzívnejšej spoločnosti? Záleží vám na stave životného prostredia? Mladí ľudia potrebujú priestor, v ktorom sa môžu podeliť o svoje názory a dozvedieť sa o nových príležitostiach a spôsoboch, ako zmysluplne prispieť k spoločnej veci. Pretože budúcnosť máme vo svojich rukách.

 

Témou Európskeho týždňa mládeže 2021 je „Naša budúcnosť v našich rukách“. Táto téma umožní diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité:

Kde nájdeš všetky informácie o Európskom týždni mládeže 2021? 

Na národnej úrovni sú všetky informácie situované v podujatí, ktoré vytvorilo FB Eurodesk Slovensko spolu v spolupráci s Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže. Konkrétne udalosti na národnej úrovni budú zaznačené na mape webovej stránky Európskeho týždňa mládeže, ktorá je zverejnená na Európskom portáli pre mládež. Stránka sa skladá  z obsahovej časti s vysvetlením hlavných cieľov týždňa a z časti s akciami so všetkými podujatiami a aktivitami v Európe, ktoré sú realizované národnými agentúrami a Eurodeskom. Okrem toho sa uskutoční propagačná kampaň na kanáloch sociálnych médií Komisie - European Youth Facebook, Twitter a Instagram a prostredníctvom sociálnych médií na národnej úrovni: Eurodesk Slovensko a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Z histórie Európskeho týždňa mládeže

Celoeurópske podujatie - Európsky týždeň mládeže - organizuje každý druhý rok od roku 2003 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Týždeň sa zvyčajne koná každý druhý rok v celej Európe a strieda sa s Európskym mládežníckym podujatím (organizovaným Európskym parlamentom). Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú so sieťou Eurodesk.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.