Európsky týždeň mládeže 2024

Pozývame vás stať sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2024!
Európsky týždeň mládeže 2024 sa uskutoční v týždni od 12. do 19. apríla.  V celej Európe sa budú konať rôzne zaujímavé a inšpiratívne podujatia pod heslom "Vyjadri svoju víziu" a "Demokracia v praxi". Dôjde k povzbudeniu mladých ľudí, aby tvorili svoje nápady nechali počuť, ozvať sa a vyjadriť svoj názor a podporuja aktívneho občianstva a demokracie. Budúcnosť sa formuje už teraz. Každý z vás môže prispieť k stanoveniu konkrétnych cieľov a pridať ruku k dielu.

Aké sú hlavné ciele Európskeho týždňa mládeže 2024?

Európsky týždeň mládeže 2024 na Slovensku

Témy Európskeho týždňa mládeže budú diskutované na národnej úrovni prostredníctvom rôznych online aktivít v mesiaci apríl. Téma „Vyjadri svoju víziu“ umožní diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité, ako napríklad: demokracia, participácia, aktívna účasť v spoločnosti, inklúzia a rozmanitosť, ochrana životného prostredia či zdravie.

Prečo práve heslo : „Vyjadri svoju víziu“ ?

Myslíte si, že viac mladých ľudí by malo byť aktívnych v rámci politiky? Mali by sa viac zapájať a byť aktívnymi občanmi? Želáte si, aby sme žili v inkluzívnejšej spoločnosti? Záleží vám na stave životného prostredia? Mladí ľudia potrebujú priestor, v ktorom sa môžu podeliť o svoje názory a dozvedieť sa o nových príležitostiach a spôsoboch, ako zmysluplne prispieť k spoločnej veci. Pretože budúcnosť máme vo svojich rukách.

 

Témou Európskeho týždňa mládeže 2024 je „Vyjadri svoju víziu“ . Táto téma umožní diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité.

Demokracia a aktívne občianstvo

Zdravie a pohoda

Životné prostredie a klíma

Vzdelávanie a školenia

Medzinárodná spolupráca a európske hodnoty

Zamestnanosť a inklúzia

Kde nájdeš všetky informácie o Európskom týždni mládeže 2024?

Na národnej úrovni budú všetky informácie spojené s aktivitami, ktoré vytvorilo Eurodesk Slovensko spolu v spolupráci s NIVaM- Národným inštitútom vzdelávania a mládeže zverejnené  na FB Eurodesk Slovensko alebo na mape Európskeho týždňa mládeže

Z histórie Európskeho týždňa mládeže

Celoeurópske podujatie - Európsky týždeň mládeže - organizuje každý druhý rok od roku 2003 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Týždeň sa zvyčajne koná každý druhý rok v celej Európe a strieda sa s Európskym mládežníckym podujatím (organizovaným Európskym parlamentom). Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú so sieťou Eurodesk.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.