Výzvy pre podávanie žiadostí

Kedy je možné si počas roka podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do týchto termínov:

1. výzva

5. február 2020 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. májom a 30. septembrom toho istého roku.

2. Výzva

30. apríl 2020 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roku

3. Výzva

1. október 2020 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. januárom a 31. májom nasledujúceho roku.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.