2021 Európsky rok železnice

27 mája 2021

Na celom kontinente bude počas roku 2021 v centre pozornosti železničná doprava a to vďaka rôznym činnostiam, aby sa podporilo využívanie železnice ľuďmi aj nákladnou dopravou a aby sa prispelo k naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody a ekologickej neutrálnosti EÚ do roku 2050. Táto iniciatíva zdôrazňuje výhody železničnej dopravy, zvyšné výzvy potrebné na realizáciu jej plného potenciálu, ako aj úloha železničnej dopravy pre našu spoločnosť ako celok - celkovým cieľom je povzbudiť a stimulovať využívanie železničnej dopravy občanmi aj podnikmi; podporovať plnenie cieľov Európskej zelenej dohody v oblasti dopravy. Vlaky by mali byť cenovo dostupnejšie, častejšie, energeticky efektívnejšie a lepšie prepojené. Mali by sa oživiť nočné vlaky a cezhraničná doprava. Trvalo udržateľné cestovanie vlakom sa bude počas celého roka podporovať špeciálnymi podujatiami, debatami a tematickými aktivitami od výskumu a inovácií po trvalo udržateľný cestovný ruch, jeho význam pre regionálny rozvoj, podnikanie a priemysel, zamestnanosť, úlohu železnice v kultúre a dedičstve a pre naše zotavenie z pandémie koronavírusu. Podujatia siahajú od medzinárodného umeleckého festivalu EUROPALIA až po ,,Connecting Europe Express,, špeciálny vlak EÚ, ktorý na jeseň bude križovať kontinent a jeho súčasťou budú rôzne udalosti a aktivity.

Železnica je:

  • Železnica je udržateľná: je ekologická a energeticky efektívna. Je to jediný spôsob dopravy, ktorý takmer nepretržite znižoval svoje emisie CO2 od roku 1990. Železnica je zodpovedná za menej ako 0,5% emisií skleníkových plynov z dopravy EÚ a pomôže EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.
  • Železnica spája ľudí, regióny a podniky. Je súčasťou nášho európskeho dedičstva a kultúry.
  • Železnica je bezpečná. Či už ste na dovolenke alebo na služobnej ceste, môžete sa spoľahnúť na železnicu, ktorá vás bezpečne dopraví do cieľa. Je to jeden z najbezpečnejších spôsobov cestovania.

 

Kde nájdem viac informácií?

EYP: https://europa.eu/year-of-rail/index_en

Európsky rok železničných iniciatív (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.