Preskúmali sme dopady programu Erasmus+ pre oblasť mládeže

24 augusta 2021

V spolupráci s RAY výskumníkom Matejom Vanochom predstavujeme výstupy výskumného projektu RAY MON, ktorý sa realizoval v 34 krajinách, počas celého trvania programu Erasmus+.

 

Analýzu programu Erasmus+ pre oblasť mládeže realizovala počas celého programového obdobia sieť RAY, ktorú tvoria národné agentúry programu Erasmus+ a ich výskumní partneri v 34 krajinách. Táto štúdia predstavuje národnú analýzu výsledkov výskumu, ktorý trval od roku 2015 do roku 2020. Boli do neho zapojení vybraní účastníci projektov a vedúci skupín.

Hlavným zámerom tejto štúdie je poskytnúť také informácie o programe, ktoré budú slúžiť na jeho kvalitnejšiu implementáciu, na rozvoj ďalších programov pre mládež a celkovo na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku.

Cieľom štúdie je preskúmať:

 • dopady projektov na zúčastnených aktérov, najmä na účastníkov projektov a vedúcich skupín, ale aj na zúčastnené organizácie a miestne komunity;
 • dostupnosť programu pre mladých ľudí (najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitosti), ako aj organizácie a neformálne skupiny;
 • profil účastníkov, lídrov a organizácií zapojených do projektov;
 • manažment a financovanie projektov;
 • kvalitu implementácie programu.

Samotnú štúdiu nájdete na našej stránke eurodesk.sk v časti Publikácie: Národná štúdia 2014/2020: Výsledky a dopady programu Erasmus+ pre oblasť mládeže 

 

Výsledky a dopady programu Erasmus+ pre oblasť mládeže sme zhrnuli aj do krátkej prezentácie pri ktorej sa bližšie pozrieme na tieto otázky:

 • Aké sú dopady programu Erasmus+ na mladých ľudí, vedúcich skupín a pracovníkov s mládežou?
 • Ako realizácia projektov ovplyvnila zapojené organizácie, neformálne skupiny, inštitúcie a miestne komunity?
 • Do akej miery sa podarilo dosiahnuť ciele programu Erasmus+?

Pri prezentácii výstupov sme spolupracovali s našimi respondentmi, ktorí nám radi na tieto otázky zodpovedali:

 • Anton Tonny Kováčik bývalý účastník projektu, ktorý nám porozprával o zručnostiach, ktoré vďaka programu Erasmus+ získal.
 • Jakub Szepesgyorky z organizácie Change Your Self ktorý identifikoval prínosy EÚ programov pre mládež na základe vlastnej skúsenosti.
 • Marcel Karvay , ktorý sa prostredníctvom organizácie EDUMA zúčastnil projektu, ako znevýhodnený mladý človek.

 

Prezentáciu výstupov výskumného projektu RAY MON nájdete TU.

 

Sieť RAY bola založená vďaka iniciatíve rakúskej Národnej agentúry pre program Mládež v akcii. Cieľom iniciatívy bolo uskutočnenie spoločných nadnárodných výskumných aktivít, ktoré by priniesli kvalitné poznatky o dopadoch programu EÚ Mládež v akcii (2007 – 2013).

Viac informácií o výskumnom projekte RAY nájdete na oficiálnej stránke: https://www.researchyouth.net/

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.