Cross Over školnie

23 februára 2023

Máte v hlave nápad na medzinárodný projekt a chceli by ste ho pretaviť do reality?

Chceli by ste, aby bol podporený grantovou schémou Erasmus+ Kľúčová akcia2?

Potom sa neváhajte prihlásiť na školenie Cross Over, organizované Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu- NIVAM.

Vzdelávací modul je zameraný na podporu zlepšovania kvality projektov KA2 podľa novej schémy programu Erasmus+ 2021-2027. Zámerom školenia je poskytnúť účastníkom, ktorí majú nápad na možný projekt KA2 v oblasti mládeže, všeobecné informácie a predstaviť nový formát partnerstiev pre spoluprácu KA2 v oblasti mládeže.

Prihlášku na školenie môžete vyplniť TU.

Termín na prihlasovanie je do 10.4.2023.

Prípadne otázky môžete zasielať na e-mailovú adresu boris.kolman@iuventa.sk

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.