Cena európskeho občana: výzva na predkladanie či nominovanie projektov

03 marca 2023

Európsky parlament spustil možnosť predložiť vlastný alebo navrhnúť iný projekt na tohtoročnú Cenu európskeho občana. Nominácie budú uzavreté 31. marca.

Cenu európskeho občana udeľuje Európsky parlament každoročne za výnimočný prínos jednotlivcov alebo organizácií v oblasti:
• podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi obyvateľmi EÚ
• cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce, ktorá posilňuje európskeho ducha
• hodnôt a základných práv EÚ
• projektov súvisiacich s aktuálnym Európskym rokom

Občania, skupiny, združenia alebo organizácie sa môžu uchádzať o Cenu európskeho občana alebo môžu nominovať projekt. Nomináciu môžu predložiť aj poslanci EP.

Prihláste sa alebo niekoho nominujte TU. Návrhy môžete predkladať najneskôr do 31. marca 2023.

V predchádzajúcich rokoch cenu za Slovensko získali kniha Európa v kocke, projekt Zmudri, Olympiáda ľudských práv, Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká, kultúrny a spoločenský zväz Csemadok či bloger Ján Benčík.

Viac informácií o cene nájdete tu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.