RAY Triangular summit

27 mája 2024

The RAY Network (Research-based analysis of European youth programmes) je samosprávna organizácia a Európska výskumná sieť pre mládež. V súčasnosti sa do nej zapojilo 35 národných agentúr programu Erasmus+ pre mládež a programov Európskeho zboru solidarity a ich výskumní partneri v 34 krajinách.

RAY vykonáva každé dva roky monitorovacie prieskumy programov Erasmus+ pre mládež a Európsky zbor solidarity. Posledné prieskumy boli ukončené na konci roka 2023, pričom sa v nich zisťovali názory  účastníkov projektov a  členov projektových tímov. Výsledky týchto monitorovacích správ boli prezentované na RAY Triangular Summite výskumníkom, politikom i pracovníkom s mládežou a ďalším odborníkom v Európe od 23. – 25. mája 2024 v Helsinkách.

Tento samit podporil informovanú diskusiu medzi zainteresovanými stranami z rôznych oblastí a prezentoval, ako môže výskum založený na dôkazoch prispieť k praxi práce s mládežou a k rozvoju politiky v oblasti mládeže v Európe, k príslušným stratégiám, ako aj k ďalšiemu rozvoju európskych programov pre mládež a ich strednodobému hodnoteniu.

Národná agentúra Erasmus + pre mládež a šport na Slovenku je členom medzinárodnej výskumnej siete Na stretnutie bola vyslaná aj slovenská delegácia, ktorej cieľom bolo najmä oboznámenie sa s výsledkami monitorovacích správ a prvých výsledkov monitorovania európskych mládežníckych programov na Slovensku.

Medzinárodný výskumný tím prezentoval vybrané výsledky monitorovacích správ a pomenoval výzvy, ktorým program mládeže v Európe čelia. Tieto výzvy boli ďalej diskutované v rámci workshopov, panelových diskusií a pracovných skupín počas celého samitu. Slovenská delegácia si zo samitu prináša množstvo zistení a skúseností, ktoré vedú k odporúčaniam na národnej i nadnárodnej úrovni.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.