20 júna 2024

ErasmusDays je každoročná iniciatíva, ktorá slúži na oslavu a propagáciu programu Erasmus+ a iných projektov podporovaných Európskou úniou. Tieto dni sú určené na zvýšenie povedomia o prínosoch mobilít, vzdelávania a odbornej prípravy poskytovanej programom Erasmus+.

Hlavnými cieľmi ErasmusDays sú:

1. Oslava úspechov: Podpora a oslava projektov a aktivít, ktoré boli realizované v rámci programu Erasmus+. To môže zahŕňať projekty v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

2. Vytváranie povedomia: Zvýšenie povedomia o možnostiach mobility, medzikultúrnom dialógu a európskej spolupráci, ktoré program Erasmus+ ponúka.

3. Podpora siete: Vytváranie a posilňovanie sietí medzi organizáciami, účastníkmi a zainteresovanými stranami, ktoré sa zúčastňujú alebo sa plánujú zúčastniť programu Erasmus+.

ErasmusDays sa obvykle konajú počas niekoľkých dní v októbri každý rok. Rôzne organizácie, školy, univerzity a podniky môžu organizovať podujatia, prezentácie, diskusie, workshopy alebo kampane, aby zdieľali svoje skúsenosti a príbehy s verejnosťou. Týmto spôsobom prispievajú k zvýšeniu viditeľnosti programu Erasmus+ a jeho pozitívneho vplyvu nielen v Európe.

Zaznačte si do kalendárov! 14. – 19. októbra 2024 sa bude konať 8. ročník #ErasmusDays. Staňte sa aj vy súčasťou Erasmus komunity! Podeľte sa so skúsenosťami a zážitkami z projektov Erasmus+ a Vašu akciu zaregistrujte už teraz na stránkach www.erasmusdays.eu

Slovensko sa do tejto aktivity zapojí už šiestykrát. Minulý rok mnoho z Vás urobilo veľa pre svoje okolie a svoju komunitu. Na Slovensku ste organizovali 104 podujatí, ktoré boli inšpiráciou pre ostatných po celom svete. Tento rok môžeme na mape sveta zviditeľniť Slovensko ešte viac!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.