Vzdelávaj sa spolu s nami!

Vyber si z našej ponuky kurzov a užitočných linkov

Rozmýšľaš ako sa ďalej vzdelávať v téme neformálneho vzdelávania? Hľadáš ďalšie zdroje informácii a ponúk, ktoré by ti mohli pomôcť k rozvoju mladých ľudí? Tak si vyber z našej ponuky kurzov a užitočných linkov pre prácu s mládežou.  

TrainBrain

TrainBrain

Ako sa rozhodovať v spleti rôznych informácií ako vyhodnotiť čo je pravda a čo je lož v online svete? Ako diskutovať a následne argumentovať na internetových fórach ? Vyskúšajte si názorné príklady, úlohy so svojimi žiakmi a posilnite si kritické myslenie.                           

socialismrealised

socialismrealised.eu

Projekt, ktorý prechádza tradičným pohľadom na dejiny studenej vojny so zameraním na politické dejiny a konflikty. Namiesto toho uvádza obsah zameraný na hlbšie pochopenie života ľudí v týchto režimoch a porovnávanie týchto skúseností so súčasnosťou                         

Digital youth work

Digitálna práca s mládežou

Súčasná epidémia COVID19, ktorá sa šíri svetom, prináša nové výzvy aj pre celý sektor práce s mládežou. Ako môžeme osloviť mladých ľudí v digitálnom prostredí? Aké aktivity môžeme zabezpečiť pre mladých ľudí online, keď sú CVČ, komunitné centrá zatvorené? Môžeme sa inšpirovať tipmi od centra pre odborné znalosti v oblasti digitálnej práce s mládežou vo Fínsku.                              

coach it up

Projekt Coach it Up!

Zámerom projektu Coach it Up! je skvalitnenie práce s dobrovoľníkmi zavedením koučovania a vytvorením systému umožňujúcemu podporiť rozvoj dobrovoľníkov a realizovať projekty s presahom do ich budúceho sociálneho i profesného uplatnenia.                              

gz

globalnevzdelavanie.sk

(Človek v ohrození) Vzdelávacie, materiály boli primárne vytvorené pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy. No nájdete v nich aj aktivity, ktoré sa s trochou kreativity dajú adaptovať aj na menšie skupinky, či jednotlivcov. Čiže, ak ste vymenili školskú triedu za obývačku, stále sa nimi môžete inšpirovať a nájdete v nich množstvo užitočných informácií a aktivít.                            

Global Education & Youth work

Publikácia Globálne vzdelávanie a práca s mládežou

(Človek v ohrození) Globálne vzdelávanie a práca s mládežou je materiál, ktorý zahŕňa interaktívne vzdelávacie nástroje zamerané na témy ako jedlo, migrácia a médiá. Táto sada nástrojov je ľahko použiteľná pre každého, kto chce podniknúť malé praktické kroky na riešenie globálnych problémov, a nie vzdelávať "suchým" teoretickým spôsobom.                             

youth-information-innovation

Rozvoj inovácii v práci s mládežou

Táto elektronická príručka je zameraná na inovácie v práci s mládežou; je určená odborníkom, ktorí hľadajú inovatívne nástroje, ktoré môžu používať pri svojich činnostiach s mladými ľuďmi vrátane digitálnej práce s mládežou. Pokryté prístupy sú Art of Hosting, Design Thinking, Humor Techniques, Design Learning Experience, Digital Storytelling (Animation), Gamification, Photovoice and Visualization.                        

Akademiase final

Akadémia sociálnej ekonomiky

Vzdelávanie, novinky a inšpirácie v sociálnom podnikaní. Platforma ponúka on-line kurz, ktorý umožňuje neziskovým organizáciám, podnikom a záujemcom o sociálne podnikanie vzdelávať sa v oblasti sociálneho podnikania a prevedie účastníkov tým v čom sociálne podnikanie spočíva a ako si taký podnik vytvoriť. Pridajte sa k ľuďom, ktorí spájajú spoločensko-prospešné aktivity s podnikaním, a svojej práci tak dávajú hlbší zmysel.                                 

New_Shores_logo

New Shores

E-learningová platforma pre pedagógov, knihovníkov a pracovníkov s mládežou ponúka jedinečnú príležitosť lepšie pochopiť, ako získať a moderovať hru a využívať ju pri vzdelávacích procesoch. Vyskúšajte 9-dňový e-learningový kurz, pozrite si video tutoriál pre moderátorov, prečítajte si scenár workshopu a preskúmajte viaceré možnosti výmeny vedomostí a skúseností s ostatnými pedagógmi pomocou programu New Shores – a Game for Democracy.                              

futurelabs-humak-erasmus-youth-work-logo-400-height

Future Labs

Projekt ponúka sériu 15 podcastových rozhovorov s odborníkmi oblasti práci s mládežou a odborníkmi z praxe na témy inovácie v práci s mládežou ako napríklad tvorivé metódy na posilnenie mladých ľudí, výskum trendov mládeže, alebo mládežnícka politika na medzinárodnej úrovni.                              

images

Eduma.sk

Zaujali ťa príbehy živých kníh? Príbehy Živých kníh sú neoddeliteľnou súčasťou nášho zážitkového storytellingového vzdelávania. Okrem video príbehov na vzdelávacom portáli www.onlinezivakniznica.sk vám ponúkame na stiahnutie aj tematické e-booky plné písaných príbehov.                              

ziva-kniznica

Online Živá knižnica

Príbehy Živých kníh sú neoddeliteľnou súčasťou nášho zážitkového storytellingového neformálneho vzdelávania. Okrem video príbehov na vzdelávacom portáli www.onlinezivakniznica.sk vám ponúkame na stiahnutie aj tematické e-booky plné písaných skutočných príbehov. Prajeme príjemné  čítanie a počúvanie.

Digital youth work

Digitálna práce s mládežou - školiace materiály

#Digitálnaprácasmládežou Školiace materiály a dobré príklade z praxe s Dánska, Škótska, Fínska, Rakúska, Nemecka a Írska boli vyvinuté s cieľom posilniť kapacity sektora práce s mládežou pozdvihnúť tak úroveň digitálnu prácu s mládežou. Vychádzajú z identifikovaných potrieb od skupiny expertov EÚ pre digitalizáciu a správy mládeže z roku 2018.                                

šlabikár neformálneho vzdelávania

Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Šlabikár neformálneho vzdelávania je metodická podpora určená pre pracovníkov s mládežou o tom, ako pripraviť, zrealizovať a správne vyhodnotiť aktivitu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Digitálnu verziu Šlabikára je možné si bezplatne stiahnuť na webe www.slabikarnfv.eu , kde zároveň nájdete aj hravý e-learning, ktorý vám pomôže zorientovať sa v téme kompetencií a stanovovania vzdelávacích cieľov.                                   

soen

Soen.sk

Webináre sú špeciálne on-line semináre, ktoré poskytujú mladým ľuďom z európskych krajín jedinečnú príležitosť rozvíjať praktické zručnosti, získavať nové vedomosti, zlepšovať sa v konkrétnych oblastiach a zvyšovať svoju kvalifikáciu. Témy webinárov sú : IT zručnosti a sociálne médiá ako nástroj PR, Funkcie sociálneho podnikania v krajinách EÚ, Crowd funding, Zručnosti sociálneho podnikateľa, Samostatná zárobková činnosť vo vidieckych oblastiach (okrem poľnohospodárstva), aspekt spoločensky zodpovedného podnikania v biznise.                                        

Youthworkers

Online kurzy pre E+ pracovníkov s mládežou

Pracuješ s mládežou? Tieto online kurzy ti umožnia vytvoriť si predstavu o svete Erasmus+ v oblasti mládeže.                                

Verke

Podcasty o digitálnej práci s mládežou

Séria podcastov o digitálnej práci s mládežou- potenciál médií a technológií ako ich vieme využiť v každodennej praxi v práci s mládežou                           

star-logo

Hviezda Európy

Zisti ako zorganizovať Mládežnícku výmenu krok za krokom. Cieľom on-line kurzu „Hviezda Európy“, je získať komplexné pochopenie toho, čo znamená Mládežnícka výmena v rámci programu EÚ Erasmus+ Kľúčová akcia 1 - od nápadu, po vyhodnotenie projektu až po následné činnosti.                          

ovcesk2

Ovce.sk - animovaný seriál pre deti o rizikách internetu a mobilov

Projekt Sheeplive (slovenský originál OVCE.sk) vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Séria animovaných rozprávok zábavnou a pre deti príťažlivou formou predstavuje princípy bezpečného používania internetu. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.Súčasťou projektu sú príručky pre rodičov a učiteľov, ktoré im radia, ako sa s mladými o daných problémoch rozprávať. Portál je vytvorený aj pre zrakovo postihnutých občanov akceptuje vo svojich pravidlách aj iné znevýhodnené skupiny užívateľov (napr.: užívateľov s telesným postihnutím, užívateľov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami).

Mooc Youth Erasmus+

MOOC o programe Erasmus+

MOOC (Massive open online course) sú v doslovnom preklade masívne otvorené online kurzy. Ide o kvalitné online kurzy, ktoré vďaka prelomovej myšlienke zdokonalili vzdelávanie a zmenili tradičnú výuku a koncept učenia sa. Jednou z ich najväčších výhod je sprístupnenie bezplatných kurzov online a to priamo k jednotlivcom domov. Ako súčasť celoživotného vzdelávania sú tak MOOC kurzy zaujímavou pomôckou a cestou, ako sa neustále vzdelávať bez väčších geografických, časových alebo finančných zábran. Ak hľadáte viac EÚ príležitostí v rámci programu Erasmus+ pre mládež, tak tento kanál pre vás bude skvelý on-line sprievodca.

Výlety naslepo

#VýletNaslepo

#VýletyNaslepo na miesta a stretnutia s ľuďmi, voči ktorým existujú v našej spoločnosti mnohé stereotypy a predsudky. Selassie patrí k najúspešnejším slovenským youtuberom a popularitu si získal najmä medzi mladými ľuďmi. Nakrútil sériu videí pod názvom #VýletyNaslepo. V nich približuje osudy mladých ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach. Prostredníctvom vlastných zážitkov hovorí o svojich názoroch a nabúrava niektoré stereotypy a predsudky. K videám je zároveň pripravená metodika, ktorá uľahčí učiteľom a pracovníkom s mládežou ich využitie na vyučovaní alebo na stretnutiach s mladými a poskytne doplňujúce informácie k jednotlivým témam. https://globalnevzdelavanie.sk/vyletynaslepo-hate-speech-ludske-prava/ Youtube Videá #VýletyNaslepo vytvoril Matej Slažanský (Selassie) v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a finančnou podporou z IUVENTY -Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

download

Q!App

Máte nápad, na projekt mobility ale neviete, ako vytvoriť projektovú žiadosť? Chcete, aby váš projekt bol kvalitný a aby všetci o ňom hovorili ako o skvelom projekte? Zasekli ste sa pri hľadaní vhodných zdrojov pre tvorbu vášho projektu? Vďaka aplikácii Q!App tvroba projektovej žiadosti nikdy nebola jednoduchšia ako teraz. Q!App obsahuje viac ako 200 praktických zdrojov, tipov, videí a kontrolných otázok, ktoré vám pomôžu pri tvorbe kvalitných projektov! Skvelou správou je, že s príchodom nového roka je aplikácia dostupná už aj v slovenskom jazyku

Digital youth work

Q!App

Online HUB je špeciálne vytvorený networkingový priestor pre pracovníkov s mládežou a organizácie, v rámci ktorého si môžu vytvoriť svoj vlastný účet, chatovať s ostatnými užívateľmi, vytvárať diskusné fóra a vymieňať si skúsenosti v oblasti digitálnej práce s mládežou. Okrem iného užívatelia na HUBe nájdu interaktívnu mapu s aktuálne viac ako 200 príkladmi dobrej praxe v oblasti digitálnej práce s mládežou (rôzne nástroje, metódy, databázy atď.).  

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.