Európske voľby 2019

23 mája 2019

Najbližšie európske voľby sa uskutočnia od 23. do 26. mája 2019.
Tentokrát nestačí len dúfať v lepšiu budúcnosť, ale potrebujeme za ňu tiež prevziať zodpovednosť. EU ovplyvňuje náš každodenný život, bez ohľadu na to, kde a akým spôsobom my, mladí Európania, žijeme či trávime svoj čas.

My všetci máme svoje dôvody voliť - aký je ten Tvoj?
Eurodesk zhromaždil celý rad online zdrojov o tom, ako EU funguje, čo robí pre svojich občanov a množstvo ďalších informácii!
Všetky informácie o tom, ako a kde voliť, nájdeš tu.

Buďme aktívni
Kampaň Európskeho parlamentu tentorazidemvolit.eu vyzýva mladých občanov EU k tomu, aby volili a bolo ich tak počuť.
Do najbližších volieb zostáva už len niekoľko málo týždňov, preto apelujeme, aby ste rozhodli, akým smerom sa bude Únia v budúcnosti uberať. Aj Ty môžeš motivovať svojich priateľov k účasti na voľbách a zorganizovať akciu v mieste svojho bydliska.
Zisti viac o tom, ako sa zapojiť!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.