Eurodesk kampaň ,,Time to Move“ je späť: Stovky podujatí po celej Európe ti odhalia nové možnosti

15 októbra 2019

Prístup k informáciám sa stáva nevyhnutnou podmienkou vstupu do spoločnosti. Ako mladý človek musíš urobiť veľa vážnych rozhodnutí, ktoré budú mať dopad na tvoj život v dospelosti. A preto máš právo na rovnaký prístup ku kvalitným a bezplatným informáciám. Tak sa môžeš zapojiť do sociálneho, ekonomického a politického života v spoločnosti.

Vlajková loď kampane Eurodesku s názvom Time to move, ti ako mladému človekovi poskytne informácie o štúdiu, dobrovoľníctve a stáži v zahraničí a pomôže ti nájsť program ako ušitý pre teba, pre tvoj osobný a profesionálny rozvoj. Počas mesiaca október sa kampaň zameriava na stovky mladých organizácií v celej Európe. Tie majú pre teba pripravených viac ako 1 000 akcií v asi 30-tich krajinách.

Na týchto akciách zažiješ neformálne a kultúrne aktivity, informačné stánky, koncerty, turistiku, výlety na bicykloch, večerné hry, noc poézie a omnoho viac.

Medzi nový prvok kampane v roku 2019 patrí Eurodesk kartová hra - Time to move. Hra zábavnou a edukačnou formou predstavuje kultúrnu rozmanitosť Európy, ako aj množstvo objavov a vzdelávacích príležitostí, ktoré ponúka.

Ak si mladý a nebývaš vo veľkomeste, si náš človek! Kampaň sa zameriava na mladých ľudí, ktorí zvyčajne nemajú veľký prístup k informáciám pre mladých ľudí a tzv. NEET (mladí ľudia s nedostatkom príležitostí) aby tak mali čo najväčší úžitok z mobility. Time to move ti má pomôcť predstaviť ti miestny Eurodesk ako dôležitý infomačný bod, ktorý ti pomôže prediskutovať tvoje plány alebo projekty do budúcnosti.

Celú kampaň môžeš sledovať na stránke timetomove.info, kde nájdeš všetky potrebné informácie o plánovaných akciách. A máš sa na čo tešiť! Bude ich viac ako tisíc! Stránka bude je dostupná aj v slovenskom jazyku a pre lepšiu orientáciu ti poslúži interaktívna mapa.

Ak si dostatočne kreatívny a si starší ako 13 rokov, no nie starší ako 30 rokov čaká ťa poriadna výzva! Navrhni oficiálne tričko celej kampane Time to move. Výherca bude odmenený listkom InterRailticket – vlakom po Európe! V roku 2018 sa do súťaže zapojilo viac ako 200 príspevkov a 6 z nich Eurodesk odmenil.

Aby ti nič neušlo sleduj Eurodesk na insta!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.