Podeľte sa o svoje nápady pre Európsky rok mládeže!

02 novembra 2021

Každý rok stavia Európska únia do popredia jednu dôležitú tému. Čo keby bol rok 2022 len o vás?

Áno, správne. Rok 2022 bude Európskym rokom mládeže! Nemôže to však byť váš rok bez vašich nápadov. Čo si želáte, aby EÚ pre vás urobila? Čo by mal tento rok zmeniť vo vašom živote?

Toto je vaša šanca pomôcť nám spoločne naplánovať tento rok a budúcnosť Európy. Dajte nám vedieť svoje návrhy (koľko len chcete!) prostredníctvom tejto výzvy na predkladanie nápadov.

Svoje nápady môžete zaslať aj priamo e-mailom na adresu EYY2022@ec.europa.eu

Nenechajte si ujsť túto príležitosť vyjadriť sa!

Šanca vyjadriť svoj názor! –DÁTUM UZÁVIERKY: 20. novembra 2021!

 

Súvisiace odkazy

Výzva na predkladanie nápadov – Európsky rok mládeže 2022

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.