Informácie o COVID-19

25 marca 2020

Čo je to koronavírus (COVID-19)?

Novoobjavený koronavírus je infekčné ochorenie a choroba, ktorú spôsobuje vírus s názvom COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus DIsease 2019). Väčšina ľudí infikovaných vírusom COVID-19 zažije mierne až stredne ťažké ochorenie dýchacích ciest a zotaví sa bez potreby osobitného ošetrenia. U starších ľudí a tých, ktorí majú základné zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne choroby, cukrovka, chronické ochorenia dýchacích ciest a rakovina, je pravdepodobnosť, že sa u nich vyskytne vážnejší priebeh. Vírus COVID-19 sa šíri predovšetkým prostredníctvom kvapiek slín alebo výtoku z nosa, keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 11. marca 2020 vyhlásila, že svet čelí pandémii v dôsledku závažnosti a rýchleho šírenia vírusu COVID-19.

Zdroj: WHO

 

Ako môžete prispieť k zastaveniu šírenia vírusu?

V boji proti tejto chorobe sa od každej osoby vyžaduje, aby prijala preventívne opatrenia. WHO uviedla 7 opatrení, pomocou ktorých môžete zastaviť šírenie vírusu. Pozrieť si ich môžete na tomto videu.

Pri informovaní sa o šírení vírusu, sa vždy riaďte spoľahlivými a aktuálnymi zdrojmi, napríklad informačnou stránkou organizácie WHO. Taktiež môžete sledovať slovenskú informačnú stránku, či stránky iných európskych krajín, v súvislosti s touto chorobou.

Je tiež potrebné uvedomiť si, že na sociálnych sieťach sa zdieľajú mnohé škodlivé a nepresné príspevky týkajúce sa vírusu. Pri zdieľaní akéhokoľvek obsahu na týchto kanáloch, vždy dvakrát skontrolujte dôveryhodnosť uvedených informácií.

 

Aké sú opatrenia prijaté členskými štátmi EÚ?

Európska komisia vytvorila novú webovú podstránku, kde reaguje na situáciu spojenú s priebehom ochorenia koronavírus a poskytuje bližšie informácie o úsilí EÚ v súvislosti s novým ochorením. Konkrétne preventívne a reaktívne opatrenia sa však v jednotlivých členských štátoch líšia. Mnoho krajín uzavrelo svoje hranice pred cudzincami. Aktualizované informácie o každom členskom štáte, môžete získať na stránke Európskej únie venovanej reakcii na koronavírus: Prepravné opatrenia. EÚ taktiež zriadila stránku s cieľom informovať občanov o právach cestujúcich v čase prepuknutia choroby.

 

Aký vplyv má pandémia COVID-19 na mládežnícke iniciatívy EÚ?

Vo väčšine krajín EÚ existujú obmedzenia týkajúce sa cestovania, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. To samozrejme platí aj pre všetky mládežnícke iniciatívy EÚ. EÚ preto zrušila, odložila alebo zmenila počet iniciatív, ktoré sa mali uskutočniť počas jarných mesiacov. Nižšie nájdete viac informácií o každej iniciatíve.

 

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (Európsky zbor solidarity) vydala usmernenie k situácii ohľadom pandémie koronavírus

V súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (2019-nCoV), vyhlásením mimoriadnej situácie a usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „usmernenie“) sa na Národnú agentúru obraciate s otázkami, ako postupovať v tejto situácii pri realizácii projektov v oblasti mládeže. Usmernenie je platné do odvolania, pričom v súčasnosti nie je zrejmé, ako dlho môže platiť. Z tohto dôvodu Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje a implementuje aj program EÚ Európsky zbor solidarity, pripravila nasledujúce odporúčania.

Odporúčania nájdete tu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.