Staň sa súčasťou nášho tímu!

20 júla 2021

Hľadáme kolegu na pozíciu: Odborný/-á referent/-ka v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus + (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity.

 

Zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity, ako:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity, najmä:

 • Koordinovanie Kľúčovej akcie 1 – Mládežnícke výmeny, Mobilita pracovníkov s mládežou, Aktivity zamerané na participáciu mládeže (kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov).
 • Mapovanie a monitorovanie organizácii, ktoré sa zapájajú do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1 a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“).
 • Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácii, ktoré majú záujem zapojiť sa do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1 a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“).
 • Rozvoj témy participácie mládeže a realizácia podporných aktivít na zvyšovanie aktívneho občianstva na demokratických procesoch vrátane koordinácie projektu Europe goes local.
 • Hodnotenie projektových žiadostí programov.
 • Účasť na akreditačných návštevách v rámci akreditácii v oblasti mládeže Kľúčovej akcie 1, riadenie procesu akreditácie, sieťovanie a spolupráca s akreditovanými organizáciami.
 • Tvorba a koordinácia medzinárodných a národných vzdelávacích a informačných aktivít (prezenčne aj dištančne).
 • Koordinácia nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
 • Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk.
 • Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov.
 • Aktívna účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách.
 • Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov);
 • Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov.
 • Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdeš na tomto linku.

Ako bonus môžeš navyše získať pružný pracovný čas, príjemné pracovné prostredie, týždeň dovolenky nad rámec zákona a super kolektív.

Neváhaj a pošli svoj životopis a motivačný list ešte dnes!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.