Analýza dotazníkového prieskumu: Čo si myslia mladí?

20 augusta 2021

V období december – marec 2021 Centrum pre výskum etnicity a kultúry realizovalo pre organizáciu IUVENTA kvantitatívny dotazníkový výskum zameraný na rôzne aspekty života mladých ľudí v súčasnej spoločnosti. Výskum bol zameraný na lepšie poznanie súčasnej situácie a názorov mladých ľudí, zároveň slúži ako jeden z podkladových vstupov pre tvorbu Stratégie pre mládež.

Výskum sledoval:

  • ako mladí ľudia vnímajú svoju úlohu na rozhodovacích procesoch v samospráve a v škole, a nakoľko sa zapájajú do voľnočasových aktivít vrátane dobrovoľníctva a využívania sociálnych sietí,
  • ako mladí ľudia vnímajú súčasný svet a vplyv pandémie na spoločnosť,
  • aká je spokojnosť mladých ľudí so životom a ako si predstavujú svoju budúcnosť,
  • aký je prehľad mladých ľudí v dôležitých témach, ako je napríklad sociálne vylúčenie či životné prostredie.

Výskum zameraný na súčasnú situáciu mladých ľudí realizovalo pre IUVENTU Centrum pre výskum etnicity a kultúry od decembra 2020 do marca 2021, zber dát zabezpečila Agentúra FOCUS. Výskum zároveň slúžil ako jeden z podkladových vstupov pre tvorbu Stratégie SR pre mládež. Záznam z webináru je tu: https://youtu.be/m7Zak5ntvfw

Výskumné zistenia sú dôležitým podkladom pre formovanie politiky mládeže a cielenejšie programové nasmerovanie práce s mládežou nielen pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ale aj pre ďalšie inštitúcie, organizácie a subjekty pôsobiace v tejto oblasti na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Participácia mladých v spoločnosti bola jednou z hlavných tém Európskeho týždňa mládeže – ak sa chceš dozvedieť viac, klikaj tu.

Výskumná správa je v elektronickej podobe dostupná TU.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.