DiscoverEU začína znova a ponúka viac príležitostí na cestovanie pre mladých ľudí

01 októbra 2021

60 000 mladých Európanov dostane opäť šancu preskúmať Európu vlakom v roku 2022. DiscoverEU sa obnovuje po ročnej vynútenej prestávke v roku 2020.

DiscoverEU je iniciatíva Európskej komisie, ktorá poskytuje mladým Európanom vo veku 18 rokov bezplatné cestovné lístky. Do tohto kola sa môžu prihlásiť aj mladí ľudia, ktorí majú teraz 19 alebo 20 rokov, v dôsledku odkladu iniciatívy z dôvodu Covid-19. Cieľom je posilniť pocit jednoty a solidarity v celej EÚ prostredníctvom cezhraničného cestovania a medzikultúrneho vzdelávania. Musia absolvovať kvíz so šiestimi otázkami o všeobecných znalostiach o Európskej únii a o ďalších iniciatívach Európskej únie zameraných na mladých ľudí, aby získali nárok na cestovný lístok.

Účastníkom sa odporúča, aby cestovali udržateľným spôsobom po železnici – aj keď tí, ktorí žijú na ostrovoch alebo v odľahlých oblastiach, môžu využívať aj trajekty a autokary, alebo vo výnimočných prípadoch leteckú dopravu.

Úspešní žiadatelia môžu cestovať až 30 dní a môžu sa vydať na cestu od marca 2022 do februára 2023. Keďže trajektória pandémie zostáva neznáma, všetkým cestujúcim bude ponúknutá flexibilná rezervácia prostredníctvom nového cestovného lístka pre mobilné zariadenia. Dátum odchodu je možné zmeniť kedykoľvek pred ich odchodom alebo do uplynutia ročnej platnosti.

Posledné kolo prihlášok je otvorené pre osoby narodené od 1. júla 2001 do 31. decembra 2003. Prihlášky budú otvorené od utorka 12. októbra 2021 až do poludnia stredoeurópskeho letného času v utorok 26. októbra 2021.

Iniciatíva je veľmi žiadaná. V dvojročnom období 2018-2019 bolo k dispozícii 350 000 kandidátov na celkom 70 000 cestovných lístkov-  66% z nich cestovalo prvýkrát vlakom mimo krajiny svojho bydliska.

Po nútenej ročnej prestávke je iniciatíva žiadanejšia viac ako kedykoľvek predtým: v tejto edícii sa bude hrať o 60 000 lístkov. Vybraní uchádzači dostanú šancu vychutnať si zážitok, o ktorom mohli počuť z nadšených príbehov predchádzajúcich cestovateľov:

„Netušil som, že mi táto cesta môže dať toľko za tak málo … Spoznávanie rôznych kultúr, spoznávanie nových miest a spoznávanie ľudí z celého sveta bolo jednoducho výnimočné a pripomenulo mi to, že napriek zdanlivým rozdiely, všetci zdieľame jednu zásadnú hodnotu: ľudskosť.

Nikdy nezabudnem na túto skúsenosť … a dúfam, že v budúcnosti bude mať mnoho generácií príležitosť urobiť to isté. Naučil som sa, že nemám hranice a cítil som sa ako Európan –  viac európsky ako taliansky, aby som povedal pravdu, a nemyslel som si, že by to bolo možné.“ Fabio z Talianska – cestoval do Chorvátska, Nemecka a Španielska.

Od roku 2018 bývalí a potenciálni cestovatelia DiscoverEU teraz tvoria rozmanitú a angažovanú komunitu, ktorá sa stretáva online aj offline, aby sa podelila o svoje skúsenosti.

Účastníci sú pozvaní, aby sa stali ambasádormi DiscoverEU a podporili iniciatívu. Tiež sa odporúča, aby kontaktovali spolucestujúcich v oficiálnej facebookovej skupine DiscoverEU a podelili sa o svoje skúsenosti a rady o výmene, najmä pokiaľ ide o kultúrne zážitky alebo spôsob, ako cestovať digitálne a udržateľne.

Všetci účastníci sú pozvaní na stretnutia DiscoverEU, či už online alebo osobne – hneď ako to bude bezpečné a možné. Stretnutia sa zaoberajú témami, ako napríklad Digitálna Európa – téma DiscoverEU do roku 2020. K ďalším aktivitám patrí spoznávanie príležitostí dobrovoľníctva a vytváranie zeleného a udržateľného plánu pre mladých cestovateľov.

Viac informácií o DiscoverEU nájdete na Európskom portáli pre mládež.

 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.