Blíži sa 2. predkladací termín pre žiadosti o podporu z programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

26 septembra 2022

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity prinášajú na jeseň roku 2022 ďalšie možnosti pre účasntíkov a organizácie zapojiť sa do nových príležitostí a iniciatív s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Program Erasmus+ má za cieľ v období rokov 2021-2027 umožniť účasť ešte väčšiemu počtu účastníkov a širšiemu spektru organizácií.
Medzi hlavné priority obidvoch programov patria: diverzita a inklúzia, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých, vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým. Ďalšou z priorít je digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Treťou prioritou je environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie. V neposlednom rade je našou prioritou aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Na jar nás znovu čaká niekoľko prvých predkladacích termínov pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2023.

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:
Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

• V rámci Kľúčovej akcie 1:
KA1 – Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou
KA1 - Aktivity participácie mládeže
KA1 – Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie
Predkladací termín: 4.10.2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty

• V rámci Kľúčovej akcie 2:
KA2 – Malé partnerstvá
KA2 - Kooperačné partnerstvá
Predkladací termín: 4.10.2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA2 projekty

V rámci programu Európsky zbor solidarity:
Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
• Dobrovoľnícke projekty
• Projekty v oblasti solidarity
Predkladací termín: 4.10.2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre celý program Európsky zbor solidarity

Podať projekt online
Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete TU.

Inštruktážne webináre
Máme pre vás k dispozícii záznamy a prezentácie z inštruktážnych webinárov určených pre žiadateľov o grant:
O novinkách v rámci kľúčovej akcie KA1 (Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže) sa dozviete viac v tomto videu a tejto prezentácii.

A o novinkách v rámci Európskeho zboru solidarity (Dobrovoľnícke projekty a Projekty v oblasti solidarity) sa dozviete viac v tomto videu a v tejto prezentácii.

Sprievodca programom
Všetky ďalšie podstatné informácie ohľadom podávania si žiadostí nájdete v aktuálnom Sprievodcovi programom Erasmus+ a Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity.

Kontaktujte nás
V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.