Kontaktuj nás

Zamestnanci Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Mgr. Peter Kupec

Riaditeľ
implementácia programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na Slovensku
+421 2 592 96 225+421 908 67 88 16peter.kupec@iuventa.sk

Mgr. Denisa Brantálová

Eurodesk Slovensko
odborný referent (Communication officer, DiscoverEU Learning cycle, Eurodesk coordinator)
+421 2 592 96 705+421 905 93 29 37denisa.brantalova@iuventa.sk

Mgr. Jana Fecsu

IT podporné nástroje
odborný referent (EU Login, ORS – účastnícky portál, Mobility Tool +, Diseminačná platforma)
+421 2 592 96 315+421 908 67 88 18jana.fecsu@iuventa.sk

Erasmus+

Ing. Miroslav Vítek

Kľúčová Akcia 1 (Erasmus+)

odborný referent (Aktivity participácie mládeže)

+421 2 592 96 320+421 908 67 88 14miroslav.vitek@iuventa.sk

Mgr. Katarína Stasová

Kľúčová Akcia 1 (Erasmus+)

odborný referent

+421 2 592 96 321+421 908 67 88 19katarina.stasova@iuventa.sk

Mgr. Boris Kolman, PhD

Kľúčová Akcia 2 (Erasmus+)
odborný referent
+421 2 592 96 310+421 908 67 88 20boris.kolman@iuventa.sk

Európsky zbor solidarity

Mgr. art. Adam Laták

odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

+421 2 592 96 115+421 908 67 88 13adam.latak@iuventa.sk

Mgr. Ivana Dulovičová

odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

+421 2 592 96 320+421 917 40 25 05ivana.merakova@iuventa.sk

Mgr. Matúš Zibala

odborný referent (projekty v oblasti solidarity)
+421 2 592 96 313+421 917 40 25 08matus.zibala@iuventa.sk

Hodnotiaci a zmluvný proces

Mgr. Peter Jonis

Hodnotiaci a zmluvný proces
odborný referent
+421 2 592 96 340+421 917 40 25 12peter.jonis@iuventa.sk

Mgr. Daniela Ficová

Hodnotiaci a zmluvný proces, primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ
odborný referent
+421 2 592 96 280 +421 908 67 88 17daniela.ficova@iuventa.sk

Bc. Ingrid Bajáková

Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ
odborný referent
+421 2 592 96 332+421 908 67 88 10ingrid.bajakova@iuventa.sk

Školiaca stratégia (TCA a NET)

Mgr. Natália Nemcová

odborný referent (TCA a NET)
+421 2 592 96 279+421 917 71 88 07natalia.nemcova@iuventa.sk

Mgr. Boris Kolman, PhD.

odborný referent (TCA)
+421 2 592 96 310+421 908 67 88 20boris.kolman@iuventa.sk

Mgr. Matúš Zibala

odborný referent (NET aktivity v rámci programu Európsky zbor solidarity)
+421 2 592 96 313+421 917 40 25 08matus.zibala@iuventa.sk

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.