Kontaktuj nás

Zamestnanci Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Mgr. Peter Kupec

Riaditeľ
implementácia programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na Slovensku
peter.kupec@nivam.sk

Mgr. Denisa Brantálová

Eurodesk Slovensko
odborný referent (Communication officer, DiscoverEU Learning cycle, Eurodesk coordinator)
+421 905 932 937denisa.brantalova@nivam.sk

PhDr. Jana Fecsu

Koordinácia primárnych kontrol a záverečných správ, IT podporné nástroje
EESCP, Beneficiary Module, Mobility Tool+, Erasmus+ Project Results Platform, EU Login)
+421 908 67 88 18jana.fecsu@nivam.sk

Erasmus+

Ing. Miroslav Vítek

Kľúčová Akcia 1 (Erasmus+)
odborný referent (Aktivity participácie mládeže a oblasť športu)
+421 908 67 88 14miroslav.vitek@nivam.sk

Mgr. Zuzana Kopčanová

Kľúčová Akcia 1 (Erasmus+)
odborný referent
+421 908 67 88 19zuzana.kopcanova@nivam.sk

Mgr. Boris Kolman, PhD

Kľúčová Akcia 2 (Erasmus+)
odborný referent
+421 908 67 88 20boris.kolman@nivam.sk

Európsky zbor solidarity

Mgr. art. Adam Laták

odborný referent (dobrovoľníctvo, Značka kvality)

+421 908 67 88 13adam.latak@nivam.sk

Mgr. Matúš Zibala

odborný referent (projekty v oblasti solidarity)
+421 917 40 25 08matus.zibala@nivam.sk

Hodnotiaci a zmluvný proces

Mgr. Peter Jonis

Hodnotiaci a zmluvný proces
odborný referent
+421 917 40 25 12peter.jonis@nivam.sk

Mgr. Daniela Ficová

Hodnotiaci a zmluvný proces, primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ
odborný referent
+421 908 67 88 17daniela.ficova@nivam.sk

Bc. Ingrid Bajáková

Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ
odborný referent
+421 908 67 88 10ingrid.bajakova@nivam.sk

Školiaca stratégia (TCA a NET)

Mgr. Natália Nemcová

odborný referent (TCA a NET)
+421 917 71 88 07natalia.nemcova@nivam.sk

Mgr. Boris Kolman, PhD.

odborný referent (TCA)
+421 908 67 88 20boris.kolman@nivam.sk

Mgr. Matúš Zibala

odborný referent (NET aktivity v rámci programu Európsky zbor solidarity)
+421 917 40 25 08matus.zibala@nivam.sk

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.