Výzva na školiteľa/školiteľku: Lets TALK about mental HEALTH – follow up”

09 novembra 2022

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “Lets TALK about mental HEALTH – follow up 2022”.

Národná agentúra programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu, uvedomujúc si vážnosť situácie týkajúcej sa nepriaznivého vývoja v oblasti duševného zdravia mladých ľudí, sa rozhodla iniciovať už druhý krát školenie na tému “duševné zdravie mladých ľudí”, a to po minuloročnej skúsenosti, v spolupráci s organizáciou IPčko. Hlavným cieľom je vybaviť slovenských pracovníkov s mládežou a takisto ostatných zapojených účastníkov potrebnými vedomosťami a zručnosťami v oblasti duševného zamerania, v rámci tejto fázy so špecifickým zreteľom na prevenciu a starostlivosť o duševné zdravie mladých ľudí.

 

Ciele

 • Vyškoliť pracovníkov s mládežou a vybaviť ich potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú dôležité v súvislosti s riešením problémov duševného zdravia,
 • Poznať vývinové úlohy a potreby detí a mladých ľudí v kontexte ich prežívania a duševného zdravia,
 • Oboznámiť sa s online/offline prostredím,
 • Spoznať nástroje, metodické postupy a spôsoby ich efektívneho využívania v pomoci a podpore detí a mladých ľudí,
 • Zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe v práci s mladými ľuďmi v kontexte duševného zdravia,

 

Cieľová skupina

Školenie je určené:

 • Pracovníci s mládežou,
 • Aktívni mladí ľudia
 • Mladí vedúci (mládežnícki vedúci)
 • Mladí lídri,
 • Mladí tréneri,
 • Školskí psychológovia,
 • Pedagógovia.

Dátum a miesto konania

Bratislava, hotel Vienna House Easy

Plánovaný dátum: 1.-4.12.2022

 

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu natalia.nemcova@iuventa.sk do 15.11.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Mgr. Natáliu Nemcovú: natalia.nemcova@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa - Mental Health 2022

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.