Výzva na Externého hodnotiteľa / externú hodnotiteľku programov EÚ Erasmus+

21 novembra 2022

Národná agentúra programu EÚ ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu hľadá k sebe pomoc na pozíciu Externý hodnotiteľ / externá hodnotiteľka programov EÚ Erasmus+.

Náplň práce

  • hodnotenie predložených žiadostí o grant podľa stanovených kritérií hodnotenia v zmysle aktuálnej výzvy k danému programu a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu;
  • hodnotenie záverečných správ predložených prijímateľmi grantu podľa stanovených kritérií hodnotenia a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu;
  • hodnotenie predložených žiadostí o akreditáciu v oblasti mládeže v rámci programu EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže a športu) a Značku kvality v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity organizácií podľa stanovených kritérií a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu.

Záujemcovia zašlú požadované dokumenty na adresu daniela.ficova@iuventa.sk a katarina.stasova@iuventa.sk, najneskôr do 30.11.2022 do 23:59 h.

Viac informácii o výzve nájdete tu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.