Výzva na školiteľa/školiteľku: Coach the coaches 2023

28 februára 2023

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá jedného školiteľa, ktorý pripraví, zrealizuje a vyhodnotí online školenie “Coach the coaches 2023”.

Školenie je zamerané na podporu tímu koučov, ktorí by chceli zvýšiť svoje kompetencie v oblasti koučingu a práce s mládežou. Hlavnou úlohou tímu koučov je podpora a sprevádzanie mladých ľudí v procese realizácie projektov v oblasti solidarity formou skupinového alebo individuálneho koučingu.

 

Ciele

  • motivovanie tímu koučov, ktorí budú sprevádzať mladých ľudí počas realizácie projektov v oblasti solidarity a participatívnych projektov
  • Rozvoj kompetencií koučov v oblasti práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a projektového manažmentu
  • Rozvoj kompetencií v oblasti individuálneho a skupinového koučovania (teória aj prax).

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • Poolu koučov

Dátum a miesto konania

Školenie prebehne online

Plánovaný dátum: 3.3.2023 

 

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu matus.zibala@iuventa.sk do 2.3.2023. 

Pre viac informácií, prosím kontaktujte, Matúša Zibalu: matus.zibala@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa - Školenie Coach the coaches 2023

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.