CEI Cooperation Fund Call 2024

21 júna 2024

Oznamujeme Vám otvorenie Výzvy na predkladanie návrhov 2024 v rámci Fondu spolupráce SEI, s finančnými prostriedkami poskytnutými všetkými členskými štátmi SEI.
Fond spolupráce SEI, založený v roku 2001, spolufinancuje aktivity zamerané na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi SEI a realizáciu strategických cieľov a hlavných cieľov stanovených Smernicami a Rokovacím poriadkom SEI a Akčným plánom SEI.
Konečný termín na podanie prihlášok: utorok 10. septembra 2024 do 23:59 hod.

Celkový indikatívny rozpočet tejto výzvy na predkladanie návrhov je 442 000 EUR. Sprístupňuje ho Fond spolupráce SEI, ktorý je financovaný z ročných príspevkov všetkých členských štátov SEI. Rozpočet je rozdelený takto:

Segment 2.1. Tematická agenda SEI: Do 252 000 EUR. Dodatočná suma až do výšky 90 000 EUR bude k dispozícii na spolufinancovanie návrhov – v rámci návrhov predložených v rámci tohto segmentu – ktoré vo fázach hodnotenia spĺňajú požiadavky stanovené pre vlajkové podujatia CEI (časť 5.4 výzvy na predkladanie návrhov).

Segment 2.2. Zameraná časť: Do 100 000 EUR

Viac potrebných informácií nájdete tu.


Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.