Výzva na školiteľa/školiteľku: "On arrival VII”

16 novembra 2022

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “On arrival VII”.

Ciele školenia

  • Zabezpečiť sieťovanie dobrovoľníkov na slovenských projektoch.
  • Sprostredkovať vedomosti ohľadom programov EU Erasmus+ a EZS.
  • Sprostredkovať informácie a zaučiť dobrovoľníkov do základov vzdelávacieho procesu v projektoch a Youthpassu
  • Facilitovať diskusie na rôzne témy
  • Adresovať individuálne a skupinové potreby účastníkov

Školenie je určené:

  • pre dobrovoľníkov na projektoch programu Európsky zbor solidarity

 

Dátum a miesto konania

Trenčianske Teplice, Hotel most Slávy

Date: 7.-11.12.2022

 

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu adam.latak@iuventa.sk do 24.11.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Adama Latáka: adam.latak@iuventa.sk, +421 908 678 813

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa - On arrival VII. 2022

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.