timetomove_color_web

V roku 2023 sa už po desiatykrát uskutočnila každoročná informačná kampaň Time to Move. Prostredníctvom kampane sa vyše 200 000 mladých ľudí dozvedelo viac o medzinárodnom vzdelávaní, medzinárodnom dobrovoľníctve a o možnostiach stáže v zahraničí. V priebehu jedného mesiaca sa do kampane zapojilo približne 342 organizácií a uskutočnilo sa 1 169 podujatí v 29 krajinách.  

Formát kampane je rovnaký už od samotného vzniku kampane, teda od roku 2014. Cieľom kampane je hravou formou oboznámiť mladých ľudí so skúsenosťami, ktoré môžu získať v zahraničí. Aktivity, ktoré sprevádzajú kampaň môžu byť rôzneho druhu. Spomenúť môžeme tradičné aktivity, ako napríklad prednášky na škole, medzinárodné večery v miestnych kaviarňach, informačné stánky na veľtrhoch, ale môžu byť aj netradičné ako napríklad koncerty, turistika alebo bicyklovanie. Všetky aktivity sú organizované vyškolenými expertmi Eurodesku, ktorí sú pripravení odpovedať na všetky otázky a sú ochotní pomôcť mladým ľudom nájsť primeraný projekt pre ich potreby. 

2014

 • 1 týždeň
 • 13 krajín
 • 250 eventov
 • nezistený počet osl. ľudí

2015

 • 2 týždne
 • 17 krajín
 • 320 eventov
 • 135 000 oslovených mladých ľudí

2016

 • 1 mesiac
 • 19 krajín
 • 622 eventov
 • 130 000 oslovených mladých ľudí

2017

 • 1 mesiac
 • 22 krajín
 • 822 eventov
 • 200 000 oslovených mladých ľudí

2019

 • 1 mesiac
 • 31 krajín
 • 1103 eventov
 • 120 000 oslovených mladých ľudí

2020

 • 1 mesiac
 • 28 krajín
 • 936 eventov
 • 240 000 oslovených mladých ľudí

2021

 • 1 mesiac
 • 29 krajín
 • 856 eventov
 • 100 000 oslovených mladých ľudí

2022

 • 1 mesiac
 • 29 krajín
 • 1087 eventov
 • 190 000 oslovených mladých ľudí

2023

 • 1 mesiac
 • 29 krajín
 • 1169 eventov
 • 200 000 oslovených mladých ľudí

Vývoj kampane počas jej rokov trvania

Kampaň bola propagovaná aj cez internetovú stránku kampane  timetomove.eurodesk.eu – , ktorá poskytovala online dostupné zdroje o možnostiach mobilít pre tých, ktorí nemôžu alebo sa nechcú zúčastníť informačných aktivít. Prostredníctvom webovej stránky mohli mladí ľudia získať komplexné informácie o všetkých 1 169 udalostiach cez interaktívnu mapu.

Webová stránka timetomove.eurodesk.eu je preložená do 25 jazykov a ponúka medzinárodným návštevníkom rýchly a jednoduchý prístup k jej obsahu. 

Kampaň Time to Move sa uskutoční aj v roku 2024. Preto sleduj Eurodesk stránku a neprehliadni najaktuálnejšie novinky.

2023

 • 1 mesiac
 • 29 krajín
 • 1169 eventov
 • 200 000 oslovených mladých ľudí