timetomove_color_web

V roku 2018 sa už po piatykrát uskutočnila každoročná informačná kampaň Time to Move. Prostredníctvom kampane sa vyše 200 000 mladých ľudí dozvedelo viac o medzinárodnom vzdelávaní, medzinárodnom dobrovoľníctve a o možnostiach stáže v zahraničí. V priebehu jedného mesiaca sa do kampane zapojilo približne 230 organizácií a uskutočnilo sa 822 podujatí v 22 krajinách.  

 

Formát kampane je rovnaký už od samotného vzniku kampane, teda od roku 2014. Cieľom kampane je hravou formou oboznámiť mladých ľudí so skúsenosťami, ktoré môžu získať v zahraničí. Aktivity, ktoré sprevádzajú kampaň môžu byť rôzneho druhu. Spomenúť môžeme tradičné aktivity, ako napríklad prednášky na škole, medzinárodné večery v miestnych kaviarňach, informačné stánky na veľtrhoch, ale môžu byť aj netradičné ako napríklad koncerty, turistika alebo bicyklovanie. Všetky aktivity sú organizované vyškolenými expertmi Eurodesku, ktorí sú pripravení odpovedať na všetky otázky a sú ochotní pomôcť mladým ľudom nájsť primeraný projekt pre ich potreby. 

2014

 • 1 týždeň
 • 13 krajín
 • 250 eventov
 • nezistený počet oslovených mladých ľudí

2015

 • 2 týždne
 • 17 krajín
 • 320 eventov
 • 135 000 oslovených mladých ľudí

2016

 • 1 mesiac
 • 19 krajín
 • 622 eventov
 • 130 000 oslovených mladých ľudí

2017

 • 1 mesiac
 • 22 krajín
 • 822 eventov
 • 200 000 oslovených mladých ľudí

Vývoj kampane počas jej rokov trvania

Kampaň bola propagovaná aj cez internetovú stránku kampane timetomove.info – , ktorá poskytovala online dostupné zdroje o možnostiach mobilít pre tých, ktorí nemôžu alebo sa nechcú zúčastníť informačných aktivít. Prostredníctvom webovej stránky mohli mladý ľudia získať komplexné informácie o všetkých 822 udalostiach cez interaktívnu mapu. Webová stránka Timetomove.info je preložená do 12 jazykov a ponúka medzinárodným návštevníkom rýchly a jednoduchý prístup k jej obsahu. 

 

Kampaň Time to Move sa uskutoční aj v roku 2019. Preto sleduj Eurodesk stránku a neprehliadni najaktuálnejšie novinky.