A to ste vedeli? Miliónty vydaný Youthpass už je na ceste. Bola to viac ako dekádu dlhá cesta, Youthpass slúžil účastníkom projektov už od roku 2007 a onedlho bude na svete už milión certifikátov.

27 augusta 2019

Čo ale vlastne Youthpass je? Pre väčšinu ľudí je to certifikát, ktorý dostanú na konci projektu Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity. Vysvedčenie, ktoré preukáže, čo sa počas projektu naučil. Je to však omnoho viac než len to. Youthpass je nástroj určený na zaznamenávanie vzdelávania získaného počas projektov a na uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania.

Na čo však ešte Youthpass slúži?

  • Podporuje facilitáciu vzdelávacieho procesu počas projektov a tiež reflexiu účastníkov
  • Podporuje sociálne uznávanie práce s mládežou
  • Podporuje aktívne Európske občianstvo
  • Podporuje zamestnateľnosť mladých ľudí

Ako však Youthpass funguje? Používa kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. Je to rámec určitých kompetencií (vedomostí, zručností a postojov), ktorých úroveň sa zvyšuje počas vzelávacích projektov cez Eramsus+ a Európsky zbor solidarity. Tieto kompetencie prešli v roku 2018 revíziou a súčastný kompetenčný rámec vyzerá takto:

- Viacjazyčnosť

- Osobná, sociálna kompetencia a schopnosť sa učiť

- Občianska kompetencia

- Podnikateľská kompetencia

- Kultúrne povedomie a vyjadrenie

- Digitálna kompetencia

- Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, technike a inžinierstve

- Gramotnosť

Každá z týchto kompetencií má ešte sériu podkompetencií a kritérií, ktoré slúžia pre definíciu a zaradenie nadobudnutých znalostí, zručností a postojov. (vic info: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/political-context/)

Youthpass sa uberá zaujímavou cestou a blíži sa k veľkému míľniku. 1,000,000 certifikátov bude vydaných niekedy v septembri (ak bude trend pribúdania pokračovať tak ako doteraz).

SALTO Training and cooperation, ktoré spravuje Youthpass plánuje urobiť súťaž k milióntemu vydanému Youthpasu.  Stačí poslať svedectvo alebo výpoveď (písanú alebo vo videoformáte) o vašej skúsenosti s Youthpassom. Výpoveď by mala obsahovať informácie o projekte, spôsob akým sa v projekte riešila vzdelávacia fáza a ako vám Youthpass pomohol, alebo čo pre Vás Youthpass zmenil. Lehota na predkladanie výpovedí je do 30.9.2019 17:00. Viac informácií o súťaži nájdete na webe: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/1million-youthpasses/call-for-testimonials/

Preto neváhajte a povedzte o svojom Youthpasse celému svetu!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.