Latest Past udalosti

Let’s talk about MENTAL HEALTH

Záleží ti na téme duševného zdravia mladých ľudí ? Pozývame Ťa na vzdelávaciu aktivitu „Let’s talk about MENTAL HEALTH“, ktorú organizuje Národná agentúra Erasmus+ v spolupráci s organizáciou IPčko. Nosnou témou bude oblasť prevencie a starostlivosti o duševné zdravie mladých ľudí, takisto príležitosťou na autentické rozhovory, ktoré úzko súvisia s prácou v oblasti mládeže, ako aj o každodenných bojoch a výzvach, […]

Mobility Taster for Inclusion Organisations – See – N - Macedónsko

Skopje, Republika Severné Macedónsko

Vieš o tom, že môžeš organizovať medzinárodné projekty pre ľudí zo znevýhodnených skupín vo tvojom okolí? Počas troch pracovných dní ti ukážeme, čo ponúkajú programy Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia. Medzinárodný mládežnícky projekt (mládežnícka výmena, dobrovoľnícka služba,...) môže byť významnou príležitosťou pre mladých ľudí zo znevýhodnených prostredí, s ktorými pracujete: napr. […]

Social Inclusion of Young Refugees

Gdansk

Cieľom školenia je získať kompetencie a vedomosti v oblasti podpory a sociálnej integrácie ukrajinskej mládeže. Školenie má zároveň zvýšiť kompetencie skúsených organizácií v práci s utečencami, ale aj motivovať a inšpirovať organizácie, ktoré túto tému nepoznajú, aby začali pracovať v tejto oblasti. Ďalšie ciele školenia sú: Lepšie pochopenie potrebám ukrajinskej mládeže s dôrazom na dôvody, kvôli […]