Špeciálny predkladací termín pre KA2

08 septembra 2020

Pandémia COVID-19 radikálne zmenila náš doterajší spôsob života- od vzájomnej komunikácie medzi ľuďmi, nakupovania v obchode až po vzdelávanie na školách a prácu s mládežou. Nikdy nebol priamy prístup k vzdelaniu a podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu dôležitejšia než teraz. Na základe týchto výnimočných okolností program Erasmus + flexibilne reaguje na vzniknutú situáciu a v špeciálnej výzve na Strategické Partnerstvá (KA2) zameranú na podporu inovácií vo vzdelávaní konkrétne pre oblasť kreativita a kultúra (pre sektor mládeže).

Výzva KA2_kultúra 2020

Pre koho je výzva určená?
Je určená hlavne pre organizácie pôsobiace kultúrnom a kreatívnom sektore a práci s mládežou. (divadlá, múzeá, kultúrne centrá, kreatívne centrá, kultúrno-komunitné centrá, OZ, s.r.o., mládežnícke organizácie)

Akým oblastiam sa má predkladaný projekt venovať?
Vytváranie pracovných miest, udržateľný rozvoj a sociálne začlenenie prostredníctvom umenia, podpora inovácií v oblasti participatívneho a medzikultúrneho dialógu, medzisektorová spolupráca spájajúca- odbornú prípravu, mládežnícke organizácie a organizácie pôsobiace v kultúrnych a kreatívnych odvetviach.

Aké formálne podmienky musím splniť?
Mať minimálne 2 zahraničných projektových partnerov s rozličných programových krajín EÚ. Podať projekt do 29.10.2020

Bližšie informácie o výzve nájdete na tomto linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/second-corrigendum-2020-erasmus-programme-guide_en

Čo sú Strategické partnerstvá?
Pozri tu

Prostredníctvom projektov Strategických partnerstiev viete svoje vízie premeniť na reálnu systematickú pomoc.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.