Erasmus+ pre oblasť mládeže: Aktivity participácie mládeže

24 mája 2021

Aktivity participácie mládeže sú mládežnícke miestne a nadnárodné iniciatívy vedené neformálnymi skupinami mladých ľudí a / alebo mládežníckymi organizáciami, ktoré majú pomôcť mladým ľuďom zapojiť sa a naučiť sa podieľať sa na demokratickom živote, zvyšovať povedomie o spoločných hodnotách a základných právach Európskej únie a spájať mladých ľudí. ľudí a osôb s rozhodovacou právomocou na miestnej, národnej a európskej úrovni, ako aj prispievaním k spoločným cieľom Európskej únie.

Aktivity podporujú využitie alternatívnych, inovatívnych, inteligentných a digitálnych foriem účasti mládeže na realizačných projektoch zameraných na aktívne občianstvo mladých ľudí. Aktivity môžu obsahovať: workshopy, debaty, rolové hry, simulácie, používanie digitálnych nástrojov, kampane na zvyšovanie povedomia, školenia, stretnutia a iné formy online alebo offline interakcií medzi mladými ľuďmi a osobami s rozhodovacími právomocami, konzultácie, informačné udalosti atď.

  • Mobility a udalosti môžu, ale nemusia byť súčasťou projektov
  • Miestny, regionálny, národný alebo nadnárodný rozsah pôsobnosti
  • Uchádzači pochádzajú z neziskových organizácií, združení, mimovládnych organizácií; Európskych mládežníckych mimovládnych organizácií; z verejných orgánov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni; sociálnych podnikov
  • Musí byť minimálne 1 zúčastnená organizácia pre národné projekty
  • Musí byť minimálne 2 zúčastnené organizácie pre nadnárodné projekty
  • Financovanie jedného projektu je obmedzené na 60 000 €
  • Trvanie projektu 3 - 24 mesiacov

Viac informácií nájdeš v aktuálnom sprievodcovi programom Erasmus+ alebo na tomto mieste.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.