Stránka Európskeho roka mládeže je už v prevádzke!

14 januára 2022

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže. Zdôrazní sa ním význam európskej mládeže pri budovaní lepšej budúcnosti – ekologickejšej, inkluzívnejšej a digitálnejšej. Európsky rok mládeže je vďaka množstvu príležitostí učiť sa, podeliť sa o víziu, stretnúť sa s ľuďmi a zapojiť sa do aktivít vo všetkých kútoch Európy tou pravou príležitosťou pohnúť sa vpred a s dôverou i nádejou sa zapojiť do diania po pandémii. Zisti, čo si Európsky rok mládeže prichystal pre teba a zapoj sa do #EuropeanYearOfYouth !

Pri tejto príležitosti bola vytvorená aj stránka Európskeho roka mládeže, na ktorej nájdete množstvo príležitostí učiť sa, zdieľať obsah, dozvedieť sa o víziách iných ľudí a zúčastniť sa na aktivitách v rámci celej Európy.

Okrem toho, že sú na nej k dispozícii informácie o iniciatíve Európsky rok mládeže 2022 a o tom, ako si EÚ váži a ako podporuje európsku mládež, možno si na nej prezerať aj podujatia a aktivity súvisiace s Európskym rokom mládeže vo všetkých kútoch Európy prostredníctvom interaktívnej mapy aktivít.

časti venovanej aktualitám možno nájsť najnovšie informácie o európskej mládeži. V rámci časti Hlasy mladých Európanov možno zistiť, čo hovoria mladí európski novinári, načerpať inšpiráciu od mladých ľudí z celej Európy, prečítať si o tom, čo si myslia a v čo dúfajú.

Vytvára sa aj časť venovaná politike v oblasti mládeže, v rámci ktorej sa bude možno oboznámiť so všetkými existujúcimi a novými európskymi politikami týkajúcimi sa mládeže, vďaka čomu si možno lepšie uvedomiť, čo pre vás Európa robí.

Aktivity Európskeho roka mládeže a obsah stránok sa budú naďalej v priebehu roka rozrastať. Neváhajte sa teda pravidelne vracať a stránky si prezerať! 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.