Staň sa súčasťou nášho tímu!

15 marca 2022

Hľadáme kolegu na pozíciu: Odborný/-á referent/-ka v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus + (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity.

V Národnej agentúre programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu sídliacej v IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu: Odborný/-á referent/-ka v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus + (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity.

Zamestnanec  bude vykonávať odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“), najmä:

• Administrovanie Kľúčovej akcie KA1– Aktivity zamerané na participáciu mládeže, DiscoverEU konzultácie, informovanie o novinkách a zmenách.
(kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov a budovanie ich kapacít).
• Koordinácia a implementácia aktivít Európskeho roka mládeže 2022.
• Mapovanie a monitorovanie organizácii, ktoré sa zapájajú do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1.
• Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácii, ktoré majú záujem zapojiť sa do programov.
• Hodnotenie projektových žiadostí programov, monitoring realizovaných projektov.
• Zabezpečuje informovanosť subjektov, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre mladých ľudí, organizácie pracujúce s mládežou a samosprávy v SR o možnostiach zapojenia sa do programov.
• Aktívna spolupráca s domácimi a zahraničnými partermi.
• Koordinácia prípadných nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
• Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk, nadväzovanie, udržiavanie a rozvoj kontaktov s organizáciami, skupinami a osobami v SR v spolupráci so sieťou EURODESK.
• Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov.
• Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov).
• Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov.
• Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdeš na tomto linku.

Ako bonus môžeš navyše získať pružný pracovný čas, príjemné pracovné prostredie, týždeň dovolenky nad rámec zákona a super kolektív.

Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania s uvedením dvoch referencií s kontaktnými údajmi, posielajte e-mailom na adresu peter.kupec@iuventa.sk do 25.03.2022.

Neváhaj a pošli svoj životopis a motivačný list ešte dnes!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.