Stretnutie organizácií držiacich Značku kvality v programe EÚ Európsky zbor solidarity

28 marca 2022

Iuventa – Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zorganizovala krátke stretnutie pre organizácie držiace Značku kvality v programe EÚ Európsky zbor solidarity, ktoré sa týkalo aktuálnej situácie na Ukrajine.

Stretnutie prebiehalo vo virtuálnej forme za účelom predstavenia cieľov a iných aktivít programu Európsky zbor solidarity, do ktorých sa môžu organizácie zapojiť. Jednou z hlavných tém bola aj pomoc v realizácii aktivít počas krízovej situácie týkajúcej sa Ukrajiny a vzájomné zdieľanie know-how.

Počas stretnutia boli organizácie upovedomené o doplnených pravidlách, ktoré vychádzajú z neštandardnej situácie, ako napr.  že mobilitu je možné doplniť ukrajinským dobrovoľníkom alebo nahradiť pôvodného dobrovoľníka ukrajinským alebo aj to, že ukrajinskí dobrovoľníci sa počas mimoriadnej situácie považujú za vnútroštátnych, preto nemusia mať vysielajúcu organizáciu.

Organizácie v nadväznosti na aktuálnu situáciu reagujú aj prakticky a podelili sa o svoju konkrétnu pomoc, ako sú  hosťovanie Ukrajincov, koordinácia utečencov priamo na hraničnom priechode, či humanitárna pomoc.

Výzva na podávanie projektov

V prípade, že by ste chceli reagovať na aktuálnu situáciu, môžete tak urobiť aj prostredníctvom EÚ projektov a realizovať svoje nápady. Najbližší predkladací termín pre Solidárne projekty a KA1: Vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov, bude 4.mája 2022. Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete TU. Všetky ďalšie podstatné informácie ohľadom podávania si žiadostí nájdete v aktuálnom Sprievodcovi programom Erasmus+ Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity, alebo na našom webe www.zborsolidarity.eu.

Organizácie majú tiež pri písaní Solidárneho projektu možnosť o požiadanie podpory kouča. O tom, ako by takéto projekty mali vyzerať, sa môžete dočítať aj v tomto článku.

Značka kvality

Značka kvality je proces, ktorý potvrdzuje, že organizácia je schopná a ochotná vykonávať vysoko kvalitné solidárne aktivity pre mladých ľudí v súlade s princípmi, cieľmi a štandardami kvality Európskeho zboru solidarity. Značka kvality je vstupenkou organizácie do programu Európsky zbor solidarity a je podmienkou pre účasť, pokiaľ ide o dobrovoľnícke aktivity. Žiadosti o Značku kvality sa môžu podávať kedykoľvek počas celého roka. Finančné žiadosti o grant sa podávajú každý rok a budú individuálne posudzované Národnou agentúrou. Na žiadosť o grant sú určené dva predkladacie termíny za rok, 2. predkladací termín bude 4. októbra 2022.

Mapu organizácií, ktoré už sú držiteľmi Značky kvality, nájdete na tomto mieste.

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity, aj v súvislosti so súčasnou krízovou situáciou, neváhajte sa obrátiť na zamestnancov Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Organizáciám a jednotlivcom zapojeným do aktivít ďakujeme za ochotu a vytrvalosť. Spoločne môžeme pomôcť a uľahčiť utečencom prečkať súčasnú krízu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.