Konferencia Vízie Erasmus+ otvorila 35. rok programu

02 februára 2022

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže prostredníctvom národných agentúr Erasmus+ zorganizovali 28. januára 2022 medzinárodnú online konferenciu Vízie Erasmus+.

Bohatý program konferencie otvorili pán Jozef Detko – výkonný riaditeľ SAAIC a pán Peter Lenčo – generálny riaditeľ IUVENTA. „Hoci Erasmu pribúdajú roky, zostáva stále mladý a atraktívny pre súčasníkov. Dnes je na nás, aby sme oživili Vízie, na ktorých bude program rásť,“ povedal vo svojom príhovore pán Detko.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pod ktorého záštitou sa konferencia uskutočnila, reprezentoval generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí pán Marek Moška. Vo svojom príhovore vyzdvihol benefity Erasmus+ a povzbudil učiteľov, žiakov a študentov využiť príležitosti, ktoré program ponúka. „Program Erasmus+ je vnímaný vo verejnosti ako jeden z najväčších úspechov európskej integrácie. Program ponúka pestrú a svojím spôsobom jedinečnú paletu možností,“ povedal pán Moška.
Na konferencii sa dotkli hlavných priorít programu (inklúzia, digitalizácia, enviromentálna udržateľnosť a participácia)aj riaditelia národných agentúr Erasmus+ zo Slovenska Alexandra Junášková a Peter Kupec, Českej republiky Michal Uhl, Rakúska Ernst Gesslbauer a Poľska Pawel Poszytek. Špeciálne pri inklúzii upriamili pozornosť na búranie bariér a mentálnych predsudkov s cieľom vytvoriť ešte viac príležitosti na využívanie benefitov programu.

Grafický záznam: Juraj Víg

Na konferencii boli vyhlásení aj víťazi súťaže Európska značka pre jazyky:
• Gymnázium v Kráľovskom Chlmci za projekt s názvom Visions, Opinions, Interests and Creativity from European Schools (VOICES);
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave za projekt Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny;
• Gymnázium Malacky za projekt Objavovanie európskeho kultúrneho dedičstva;
• ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom za projekt zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách.

Grafický záznam: Juraj Víg

Riaditelia národných agentúr ocenili aj inšpiratívnych realizátorov projektov:

• V kategórii inklúzia to boli Spojená škola internátna v Kremnici a občianske združenie Silnejší Slabším; • V kategórii enviromentálna udržateľnosť to boli ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom a združenie Slatinka;
• V kategórii dobrovoľníctvo občianske združenie KERIC;
• V kategórii participácia a aktívne občianstvo Centrum voľného času Stará Ľubovňa;
• V kategórii zapojenie samospráv mesto Martin;
• V kategórii internacionalizácia Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou.

V rámci programu boli predstavení aj víťazi súťaže Tvár Erasmus+, pani Zuzana Peternai za školské vzdelávanie, pán Martin Kubiš za odborné vzdelávanie a prípravu, pani Zuzana Kunová za vysokoškolské vzdelávanie, pani Renáta Lavková za vzdelávanie dospelých a pani Soňa Holúbková za oblasť práce s mládežou.

Záznam z konferencie je na stránke erasmusplus.sk.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.