Májový predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2022

12 apríla 2022

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity ponúkajú opäť niekoľko príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu na Slovensku (Iuventa) rozhodla o umožnení ďalšieho kola podávania si žiadosti. V máji nás tak čaká mimoriadny predkladací termín pre žiadosti v rámci vybraných aktivít programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2022. Organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí môžu predložiť svoje žiadosti v rámci nasledujúcich aktivít:

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:
Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

  • v rámci Kľúčovej akcie 1:
    KA1 - Mládežnícke výmeny, Mobilita pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže

MLÁDEŽNÍCKE VÝMENY

V rámci tejto akcie môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu na realizáciu projektov spájajúcich mladých ľudí z rôznych krajín na účely výmeny poznatkov a učenia sa mimo svojho formálneho vzdelávacieho systému.

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŹOU

V rámci tejto akcie môžu organizácie získať podporu na realizáciu projektov zahŕňajúcich jednu alebo viaceré vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou a ich organizácie.

AKTIVITY PARTICIPÁCIE MLÁDEŹE

Aktivity mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorými sa posilňuje, rozvíja a uľahčuje účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Predkladací termín: 4. 5. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času)

  • v rámci Kľúčovej akcie 2 :
    KA2 - Malé partnerstvá

Malé partnerstvá sú určené na rozširovanie prístupu k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v oblastiach mládeže a športu ťažké osloviť. Malé partnerstvá môžu prispievať aj k vytváraniu a rozvoju nadnárodných sietí a k posilňovaniu synergií s miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými politikami a medzi nimi.

Predkladací termín: 4. 5. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času)

V rámci programu Európsky zbor solidarity:
Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcej aktivity:

         • Projekty v oblasti solidarity

Projekty v oblasti solidarity ponúkajú mladým ľuďom možnosť sebarealizácie vo svojej komunite. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dávajú možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu.

Predkladací termín: 4. 5. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času)

 

Podať projekt online
Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete TU.

Sprievodca programom
Všetky ďalšie podstatné informácie ohľadom podávania si žiadostí nájdete v aktuálnom Sprievodcovi programom Erasmus+ a Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity.

Kontaktujte nás
V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

Inštruktážne webináre
Plánujete požiadať o grant pre váš projektový zámer Erasmus+ v oblasti mládeže alebo v Európskom zbore solidarity? Pozývame vás pozrieť si naše realizované inštruktážne webináre zamerané na prípravu projektov v rámci KA1, KA2 a EZS v rámci Výzvy 2022.

Tešíme sa na vaše projekty!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.