Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

01 júla 2022

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k nasledujúcim predkladacím termínom výzvy 2022:

 

Predkladací termín 23.3.2022 pre Erasmus+ KA2 projekty –  Malé partnerstvá, Kooperačné partnerstvá

Predkladací termín 4.5.2022 pre Erasmus+ KA1, KA2 projekty –  Mládežnícke výmeny, Mobility pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže, Malé partnerstvá 

Predkladací termín 4.5.2022 pre Európsky zbor solidarity –  Projekty v oblasti solidarity

 

Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu!

V prípade akejkoľvek konzultácie Vášho projektového zámeru neváhajte kontaktovať Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.